Hva gjør vi?

Nord hjemmesykepleie tilbyr tjenester til beboere på nordre og nord-østre deler av Askøy, Vårt geografiske område strekker seg fra Herdla til Åsebøkrysset, og videre mot øst til nordre Erdal ved innkjørsel til Furuly.

Arbeidslaget har base og kontor i brakker like nedenfor Fromreide eldresenter, og tilbyr også hjemmesykepleie til beboerne i de 19 omsorgsboligene som ligger i eldresenteret. Vi har dagsenter lokalisert i omsorgsboligene.

Kontakt oss: 

  • Internett: helsenorge.no - her kan du sende meldinger direkte til oss. Meldinger blir lest og besvart så snart som mulig.
  • Telefon 56 15 85 81 (telefontid hverdager kl. 09.00-10.00 og kl. 13.00-14.)

Til deg som er mottaker av tjenesten:

Tidspunkt for planlagte besøk er veiledende. Det hender at vi blir forsinket. Blir forsinkelsen stor tar vi kontakt med deg. 


Dagsenter

På Fromreide eldresenter er det dagsenter som er åpent fire dager i uken. Det er egen transportordning som bringer brukerne til og fra hjemmene, og de som ønsker det kan kjøpe middag på dagsenteret.


Leder


Behov for tjenester

For tjenester i hjemmesykepleie, plass på dagsenter, leie av omsorgsbolig og liknende må det sendes eget søknadsskjema.


Saksbehandlere for omsorgstjenestene

Kontakttid hverdager kl. 09:00 - 14:00

E-post: (NB! Ikke send sensitive opplysninger på e-post)

Telefon 56 15 82 50

Leder:

Torunn S. Søgaard - mobil 970 51 710

Ansvarsområder: Institusjon og hjemmetjenester

Ingrid Brandsdal - mobil 477 89 037

Jenny Cecilie Vandemir - mobil 970 51 833

Ansvarsområder: Tjenester til barn og utviklingshemmede

Caroline Hetlevik - mobil 457 27 136
Grethe Nygaard - mobil952 90 364
Hilde Gustafsson - mobil905 38 765

Vurderingsteam

Linda Næss - mobil 408 06 189

Stine Vindenes - mobil 458 76 659

Ansvarsområde: Trygghetsalarm og velferdsteknologi

Servicetjenesten - Telefon:56 15 86 88- (hverdager kl. 08:00 - 10:00)
E-post: 


Relaterte artikler

Back to top