Helse og mestring

Tjenester for personer i alle aldre med fysiske eller psykiske utfordringer for et friskere liv og bedre mestring.

Alarm- og kontakttelefoner | Legevakt | Livskriser | Vold og overgrep

Brukerråd | Hva er viktig for deg | Klageadgang | Varsle alvorlig hendelse

Hvordan søke tjenester | Betaling

Anbefalinger | Ettervern | Helsenorge.no | Leve hele livet | Tolk | Veteraner


 

Bytte fastlege | Mine resepter | Frikort | Klagemuligheter | Private legesentre

Aktivitetstilbud og hverdagsmestring | Avlastning og støtte | Ergo- og fysioterapi | Helsestasjon og skolehelsetjeneste | Jordmor | Hjemmesykepleie og hjemmehjelp | Institusjon og botilbud | Legehjelp og helsevern | Psykisk helse og rus | Tilbud til pårørende

Back to top