Skip to main content

Kontakt Askøy kommune

Haster det? Se ulike numre under Alarm og vakttelefoner. 

Avdelinger i kommunen har ulike åpningstider på telefon, dette opplyses det om når du ringer.

Kundetorget på rådhuset er åpent klokken 08:00 - 10:00 og klokken 12:00 - 14:00 på hverdager. Her får du hjelp som ikke kan løses på annen måte, for eksempel via hjemmesiden eller direktetelefon med avdeling.


Vakttelefoner og hjelpelinjer

Alarm og vakttelefoner

 

Alarm og vakttelefoner
Motta varsel fra kommunen Servicevarsling.no
Vann og avløp 56 15 58 00
Askøy brann og redning 93 01 31 00
Barnevernvakten 40 91 94 80
Legevakten 116 117
Veterinærvakten 820 90 060
Viltskader 02800

Kommunalt kriseteam

Askøy sitt kommunale kriseteam skal bistå ved ekstraordinære hendelser, der det ordinære tilbudet ikke strekker til. Kommunen har en beredskapsvaktordning.

Legevaktsentralen er kontaktpunkt: telefon 116 117

Informasjonen om kommunens kriseteam er under utarbeidelse.

Tekniske tjenester (plan og bygg, samferdsel, VA)

Kontaktinformasjon Plan og bygg

Byggesak og private planer

Telefonnummer 56 15 82 99

Åpningstid: Onsdag 09:00 - 11:00
12:00 - 14:00


Deling, oppmåling og seksjonering

Telefonnummer 56 15 82 99

Åpningstid: Mandag, onsdag og fredag 09:00 - 11:00 og 12:00 - 14:00


Plan og utvikling

Telefonnummer 56 15 82 99

Åpningstid: Mandag, onsdag og fredag 09:00 - 11:00 og 12:00 - 14:00


Tekniske tjenester (Samferdsel, Vann og avløp, Askøy brann og redning)

Askøy brann og redning

Hovednummer 56 15 82 02 Åpningstid 07.30-15.30
Vakttelefon 93 01 31 00  

 

Samferdsel

Hovednummer 56 15 85 60 Åpningstid 07:00 - 15:00
  Etter 15:00 settes du over til vakttelefon

 

Vann og avløp

Hovednummer 56 15 58 00 Åpningstid 10:00 - 13:00
  Utenfor åpningstid settes du over til vakttelefon

Kommunale barnehager og støttetjenester

Telefonnumre barnehager og PPT

 

Barnehageadministrasjon

Hovednummer 56 15 86 35 08:00 - 15:30 alle virkedager

 

Ask barnehage

Hovednummer 40 02 13 91 07:00 - 17:00 alle virkedager

 

Erdal barnehage

Hovednummer 56 15 53 10 07:00 - 17:00 alle virkedager

 

Florvåg barnehage

Hovednummer 56 15 53 00 07:00 - 16:30 alle virkedager

 

Furuly barnehage

Hovednummer 56 15 53 50 06:45 - 16:45 alle virkedager

 

Hanøy barnehage

Hovednummer 98 90 77 90 07:00 - 16:30 alle virkedager

 

Kleppestø barnehage

Hovednummer 56 15 53 30 07:15 - 16:45 alle virkedager

 

Ramsøy barnehage

Hovednummer 56 15 86 44 07:00 - 16:30 alle virkedager

 

Træet barnehage

Hovednummer 40 02 13 92 07:00 - 16:30 alle virkedager

 

Tveit barnehage

Hovednummer 56 15 53 20 07:00 - 16:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Hovednummer 40 40 78 56 10:00 -11:30 og 12:30 - 15:00 mandag og 09:00 - 11:30 og 12:30 - 15:00 tirsdag til fredag

Skoler og støttetjenester

Telefonnumre skoler

Sektor skole

Hovednummer 56 15 84 76 9-11 og 12.30-14.00 alle virkedager

 

Davanger skole

Hovednummer 56 15 55 80 07:00 -16:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Erdal barneskole

Hovednummer 56 15 55 00 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Erdal ungdomsskole

Hovednummer 56 15 87 50 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Fauskanger barne- og ungdomsskule

Hovednummer 56 15 55 40  08:30 -15:00 alle virkedager

 

Telefonnummer Florvåg skole

Hovednummer 56 15 54 40  08:30 -15:00 alle virkedager

 

Telefonnummer Follese skole

Hovednummer 56 15 54 70  08:30 -15:00 alle virkedager

 

Telefonnummer Hanøy skole

Hovednummer 56 15 89 11 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Haugland skole

Hovednummer 56 15 89 30 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Hetlevik skole

Hovednummer 56 15 88 70 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Hop skole

Hovednummer 56 15 56 60 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Kleppe skole

Hovednummer 56 15 88 50 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Kleppestø barneskole

Hovednummer 56 15 54 00 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Kleppestø ungdomsskole

Hovednummer 56 15 87 00 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Ravnanger ungdomsskole

Hovednummer 56 15 56 00 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Strusshamn skole

Hovednummer 56 15 88 00 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Træet skule

Hovednummer 56 15 55 60 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Tveit skole

Hovednummer 56 15 85 20 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Voksenopplæringssenteret

Hovednummer 56 15 53 86 08:00 -15:30 alle virkedager
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Telefonnummer Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Hovednummer 40 40 78 56 10:00 -11:30 og 12:30 - 15:00 mandag og 09:00 - 11:30 og 12:30 - 15:00 tirsdag til fredag

Familie og inkludering

Barneverntjenesten
Telefonnummer Barnevernet
Hovednummer 56 15 84 40 08:00-15:30 alle virkedager
Telefonnummer Barnevernsvakten (felles med Øygarden)
97 99 83 00 Kveldstid og i helger
Familiehelsetjenesten
Telefonnummer Familiehelsetjenesten
Hovednummer 56 15 83 09 Mandag - torsdag : 08.30-10 og 13-14.00 Fredag 08.30-10.00
Origo Askøy
Telefonnummer Livsmestring, psykisk helse og rus
Hovednummer 56 15 86 99 08:00-15:30 alle virkedager
Ungdomstjenesten
Telefonnummer Ungdomstjenesten
Hovednummer 56 15 86 60 alle virkedager  

Helse og omsorgsavdelinger og tjenester

Hovednummer helse og omsorg
Hovednummer helse og omsorg
Forvaltning og stab helse og omsorg 56 15 82 50 09:00 - 14:00 alle virkedager

Dersom du ønsker å søke om helsetjenester, trykk på lenken under.

Søke helse- og omsorgstjenester.

Hjemmebaserte tjenester
Avdeling Sør og Flagget omsorgsbolig 56 15 57 90 09:00 - 10:00 og 13:00 til 14:00 alle virkedager
Avdeling Midtre 56 15 57 00 09:00 - 10:00 og 13:00 til 14:00 alle virkedager
Avdeling Nord og Fromreide omsorgsbolig 56 15 85 81 09:00 - 10:00 og 13:00 til 14:00 alle virkedager
Avdeling Øst 56 15 57 05 09:00 - 10:00 og 13:00 til 14:00 alle virkedager
Ravnanger omsorgsbolig 56 15 57 02 09:00 - 10:00 og 13:00 til 14:00 alle virkedager
Praktisk bistand 95 29 02 83 08:00 - 15:30 alle virkedager
Digitale meldinger (anbefales!) helsenorge.no sende meldinger, se avtaler mm. Informasjon om fullmakt
Bofelleskap og dagsentre
Flagget Bofellesskap 95 29 03 54 08:00 - 15:30 alle virkedager
Holmedalen Bofellesskap 40 80 61 81 08:00 - 15:30 alle virkedager
Neset Bofellesskap 56 15 58 10 08:00 - 15:30 alle virkedager
Furutoppen Bofellesskap 56 15 58 14 08:00 - 15:30 alle virkedager
Brandaneset bofellesskap 56 15 58 12 08:00 - 15:30 alle virkedager
Furulytunet Bofellesskap 56 15 58 34 08:00 - 15:30 alle virkedager
Tveit Bofellesskap 95 23 88 15 08:00 - 15:30 alle virkedager
Villaveien Bofellesskap 56 15 58 03 08:00 - 15:30 alle virkedager
Strømsnes Bofellesskap 56 15 58 04 08:00 - 15:30 alle virkedager
Soltunet dagsenter og sansehus 56 15 58 41 08:00 - 15:30 alle virkedager
Flagget dagsenter 56 15 57 90 08:00 - 15:30 alle virkedager
Miljøstua dagsenter 40 91 94 83 08:00 - 15:30 alle virkedager
Fromreide dagsenter 95 29 03 27 08:00 - 15:30 alle virkedager
Fysio-, ergoterapi og servicetjenesten
Hovednummer 56 15 86 86  
Servicetjenesten (hjelpemidler)  56 15 86 88  
Institusjon og sykehjem
Kleppestø Sykehjem 56 15 59 00 08:00 - 15:30 alle virkedager
Ravnanger Sykehjem 56 15 86 00 08:00 - 15:30 alle virkedager
Soltunet avlastning 56 15 58 36 08:00 - 15:30 alle virkedager
Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØH/ ØHD) 56 15 59 11  

Kultur, idrett og fritid

Telefon kultur, idrett og fritid

Kulturavdelingen

Hovednummer 56 15 57 20 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Kulturskolen

Hovednummer 56 15 84 64 09:00 -15:30 alle virkedager

 

Frivilligsentralen

Hovednummer 56 15 86 30 09:00 - 15:00 alle virkedager

 

Askøyhallene

Hovednummer 56 15 27 10

e-post: askoyhallene@askoy.kommune.no

 

Strusshamn kultursenter (Sjoddien)

Hovednummer 56 15 81 70 09:00 - 15:00 alle virkedager

Faktura og økonomi

Faktura og kommunale krav
Telefonnummer kommunale krav
Hovednummer 56 15 86 80

E-post:

Epostadresse:

Vil du sende epost til oss kan du benytte: 

  


Postadresse:

Du kan sende brev til oss, eller legge brevpost i postkassen vår inne i foajeen på rådhuset (utenfor Kundetorget):

Askøy kommune
Postmottak

Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø


Kundetorget

Du kan også få hjelp hos oss ved å besøke vårt kundetorg i Rådhuset. 

Kundetorgets åpningstider er 08:00 - 10:00 og 12:00 - 14:00 på hverdager. 

Kundetorget er åpent for nødvendige besøk som ikke kan løses på annen måte, for eksempel via våre nettsider eller direkte telefonisk kontakt med avdeling.

Telefonnummer til Kundetorget/Askøy kommune:
56 15 80 00

Velkommen!