Her kan du finne direktenumre til alarmtelefoner og avdelingene

Husk å sjekke åpningstider, siden disse kan variere mellom ulike avdelinger. De forskjellige åpningstidene vil bli opplyst om i de forskjellige telefonkøene. Vet du hvem du skal snakke med? Ring direkte til avdelingen.

Kundetorget på rådhuset i Kleppestø er åpent klokken 08:00 - 10:00 og klokken 12:00 - 14:00 på hverdager. 

Kundetorget er åpent for nødvendige besøk som ikke kan løses på annen måte, for eksempel via våre nettsider eller direkte telefonisk kontakt med avdeling.


Vakt og hjelpelinjer

loading...
Alarm og vakttelefoner

 

Alarm og vakttelefoner
Motta varsel fra kommunen Servicevarsling.no
Vann og avløp 56 15 58 00
Askøy brann og redning 930 13 100
Barnevernvakten 409 19 480
Legevakten 116 117
Veterinærvakten 820 90 060
Viltskader 02800
Motta varsel fra kommunen

Registrer deg på servicevarsling.no

Dokumentsenteret

Hovednummer 409 06 134 Mandag til Fredag 12:00-14:00
     
Hjelpetelefon Ephorte

Hovednummer 409 03 785 Mandag til Fredag 12:00-14:00
   
Hjelpetelefon HR og lønnskontoret
Hovednummer 56 15 80 50  09:00–11:00 og 12:00–14:00 alle virkedager 
It-support for ansatte
Kommunikasjonsavdelingen
Politisk sekreteriat
Hovednummer 56 15 81 00 08:00-11:00 og 12:00-15:30 alle virkedager

Tekniske tjenester (plan og bygg, samferdsel, VA)

loading...
Telefonnummer Plan og bygg

 

Kontaktinformasjon Plan og bygg
Byggesak og private planer
Oppmåling
Plan og utvikling
Tekniske tjenester (Samferdsel, Vann og avløp, Askøy brann og redning)

Askøy brann og redning

Hovednummer 56 15 82 02 Åpningstid 07.30-15.30
Vakttelefon 930 13 100  

 

Samferdsel

Hovednummer 56 15 85 60 Åpningstid 07:00 - 15:00
  Etter 15:00 settes du over til vakttelefon

 

Vann og avløp

Hovednummer 56 15 58 00 Åpningstid 10:00 - 13:00
  Utenfor åpningstid settes du over til vakttelefon

 


Kommunale barnehager og støttetjenester

loading...
Telefonnumre barnehager og PPT

 

Barnehageadministrasjon

Hovednummer 56158635 08:00 - 15:30 alle virkedager

 

Ask barnehage

Hovednummer 400 21 391 07:00 - 17:00 alle virkedager

 

Erdal barnehage

Hovednummer 56 15 53 10 07:00 - 17:00 alle virkedager

 

Florvåg barnehage

Hovednummer 56 15 53 00 07:00 - 16:30 alle virkedager

 

Furuly barnehage

Hovednummer 56 15 53 50 06:45 - 16:45 alle virkedager

 

Hanøy barnehage

Hovednummer 989 07 790 07:00 - 16:30 alle virkedager

 

Kleppestø barnehage

Hovednummer 56 15 53 30 07:15 - 16:45 alle virkedager

 

Ramsøy barnehage

Hovednummer 56 15 86 44 07:00 - 16:30 alle virkedager

 

Træet barnehage

Hovednummer 400 21 392 07:00 - 16:30 alle virkedager

 

Tveit barnehage

Hovednummer 56 15 53 20 07:00 - 16:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Hovednummer 404 07 856 10:00 -11:30 og 12:30 - 15:00 mandag og 09:00 - 11:30 og 12:30 - 15:00 tirsdag til fredag

Skoler og støttetjenester

loading...
Telefonnumre skoler

Sektor skole

Hovednummer 56 15 84 73 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Davanger skole

Hovednummer 56 15 55 80 07:00 -16:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Erdal barneskole

Hovednummer 56 15 55 00 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Erdal ungdomsskole

Hovednummer 56 15 87 50 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Fauskanger barne- og ungdomsskule

Hovednummer 40035880  08:30 -15:00 alle virkedager

 

Telefonnummer Florvåg skole

Hovednummer 56 15 54 40  08:30 -15:00 alle virkedager

 

Telefonnummer Follese skole

Hovednummer 56 15 54 70  08:30 -15:00 alle virkedager

 

Telefonnummer Hanøy skole

Hovednummer 56 15 89 11 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Haugland skole

Hovednummer 56 15 89 30 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Hetlevik skole

Hovednummer 56 15 88 70 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Hop skole

Hovednummer 56 15 56 60 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Kleppe skole

Hovednummer 56 15 88 50 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Kleppestø barneskole

Hovednummer 56 15 54 00 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Kleppestø ungdomsskole

Hovednummer 56 15 87 00 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Ravnanger ungdomsskole

Hovednummer 56 15 56 00 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Strusshamn skole

Hovednummer 56 15 88 00 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Træet skule

Hovednummer 56 15 55 60 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Tveit skole

Hovednummer 56 15 85 20 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Telefonnummer Voksenopplæringssenteret

Hovednummer 56 15 53 86 08:00 -15:30 alle virkedager

 

loading...
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Telefonnummer Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Hovednummer 404 07 856 10:00 -11:30 og 12:30 - 15:00 mandag og 09:00 - 11:30 og 12:30 - 15:00 tirsdag til fredag

Familie og inkludering loading...
Barneverntjenesten

 

Telefonnummer Barnevernet
Hovednummer 56 15 84 40 08:00-15:30 alle virkedager
Telefonnummer Barnevernsvakten (felles med Øygarden)
979 98 300 Kveldstid og i helger

 

Familiehelsetjenesten

Telefonnummer Familiehelsetjenesten
Hovednummer 56 15 83 09 08:30-12:00 og 13:00-15:00 mandag - torsdag 10:00 -12:00 fredag
Origo Askøy

Telefonnummer Livsmestring, psykisk helse og rus
Hovednummer 56 15 86 99 08:00-15:30 alle virkedager
Ungdomstjenesten

Telefonnummer Ungdomstjenesten
Hovednummer 56 15 86 60 alle virkedager  


Helse og omsorgsavdelinger og tjenester

loading...
Hovednummer helse og omsorg
Hovednummer helse og omsorg
Forvaltning og stab helse og omsorg 56 15 82 50 09:00 - 14:00 alle virkedager

Dersom du ønsker å søke om helsetjenester, trykk på lenken under.

Hjemmebaserte tjenester
Avdeling Sør og Flagget omsorgsbolig 56 15 57 90 08:00 - 09:00 og 13:30 til 14:30 alle virkedager
Avdeling Midtre og Ravnanger omsorgsbolig 56 15 57 00 08:00 - 09:00 og 13:30 til 14:30 alle virkedager
Avdeling Nord og Fromreide omsorgsbolig 56 15 85 81 08:00 - 09:00 og 13:30 til 14:30 alle virkedager
Praktisk bistand 952 90 283 08:00 - 15:30 alle virkedager
Digitale meldinger (anbefales!) helsenorge.no sende meldinger, se avtaler mm. Informasjon om fullmakt
Bofelleskap og dagsentre
Flagget Bofellesskap 952 90 354 08:00 - 15:30 alle virkedager
Holmedalen Bofellesskap 408 06 181 08:00 - 15:30 alle virkedager
Neset Bofellesskap 56 15 58 10 08:00 - 15:30 alle virkedager
Furutoppen Bofellesskap 56 15 58 14 08:00 - 15:30 alle virkedager
Brandaneset bofellesskap 56 15 58 12 08:00 - 15:30 alle virkedager
Furulytunet Bofellesskap 56 15 58 34 08:00 - 15:30 alle virkedager
Tveit Bofellesskap 952 38 815 08:00 - 15:30 alle virkedager
Villaveien Bofellesskap 56 15 58 03 08:00 - 15:30 alle virkedager
Strømsnes Bofellesskap 56 15 58 04 08:00 - 15:30 alle virkedager
Soltunet dagsenter og sansehus 56 15 58 41 08:00 - 15:30 alle virkedager
Flagget dagsenter 56 15 57 90 08:00 - 15:30 alle virkedager
Miljøstua dagsenter 409 19 483 08:00 - 15:30 alle virkedager
Fromreide dagsenter 952 90 327 08:00 - 15:30 alle virkedager

 

 
Fysio-, ergoterapi og servicetjenesten
Hovednummer 56 15 86 86  
Servicetjenesten (hjelpemidler)  56 15 86 88  
 
Institusjon og sykehjem

 

Kleppestø Sykehjem 56 15 59 00 08:00 - 15:30 alle virkedager
Ravnanger Sykehjem 56 15 86 00 08:00 - 15:30 alle virkedager
Soltunet avlastning 56 15 58 36 08:00 - 15:30 alle virkedager
Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØH/ ØHD) 56 15 59 11  

 

 

 

Kultur, idrett og fritid

loading...
Telefon kultur, idrett og fritid

Kulturavdelingen

Hovednummer 56 15 57 20 08:00 -15:30 alle virkedager

 

Kulturskolen

Hovednummer 56 15 84 64 09:00 -15:30 alle virkedager

 

Frivilligsentralen

Hovednummer 56 15 86 30 09:00 - 15:00 alle virkedager

 

Askøyhallene

Hovednummer 56 15 27 10

e-post:

 

Strusshamn kultursenter (Sjoddien)

Hovednummer 56 15 81 70 09:00 - 15:00 alle virkedager

Faktura og økonomi

loading...
Faktura og kommunale krav
Telefonnummer kommunale krav
Hovednummer 56 15 86 80

E-post:


Epostadresse:

Vil du sende epost til oss kan du benytte: 

  


Postadresse:

Du kan sende brev til oss, eller legge brevpost i postkassen vår inne i foajeen på rådhuset (utenfor Kundetorget):

Askøy kommune
Postmottak

Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø


Kundetorget

Du kan også få hjelp hos oss ved å besøke vårt kundetorg i Rådhuset. 

Kundetorgets åpningstider er 08:00 - 10:00 og 12:00 - 14:00 på hverdager. 

Kundetorget er åpent for nødvendige besøk som ikke kan løses på annen måte, for eksempel via våre nettsider eller direkte telefonisk kontakt med avdeling.

Hvis du vil kontakte Askøy kommune via sentralbordet/Kundetorget ved å ringe 56 15 80 00 i åpningstiden.

Velkommen skal du være!

Back to top