Her kan du finne direktenumre til alarmtelefoner og avdelingene

Husk å sjekke åpningstider, siden disse kan vareiere mellom ulike avdelinger. Vet du hvem du skal snakke med? Ring direkte til avdelingen.. 

Arkiv og politisk sekretariat

Telefonnummer Dokumentsenteret
Hovednummer 409 06 134 Mandager kl 10:00-11:00 og 12:00-14:00 Tirsdag - fredag kl 09:00-11:00 og 12:00-14:00

 

Telefonnummer Politisk sekretariat
Hovednummer 56 15 81 00 08:00-11:00 og 12:00-15:30 alle virkedager

 

Andre stabsavdelinger

 

Telefonnummer Ephortehjelpen
Hovednummer 409 03 785 08:30 -11:30 og 12:00-15:30 alle virkedager

Telefonnummer HR og lønn
Hovednummer 56 15 80 50  09:00–11:00 og 12:00–14:00 alle virkedager

Familie og inkludering

Telefonnummer Barnevernet
Hovednummer 56 15 84 40 08:00-15:30 alle virkedager

Telefonnummer Familiehelsetjenesten
Hovednummer 56 15 83 09 08:30-12:00 og 13:00-15:00 mandag - torsdag 10:00 -12:00 fredag

Telefonnummer Livsmestring, psykisk helse og rus
Hovednummer 56 15 86 99 08:00-15:30 alle virkedager

Telefonnummer Ungdomstjenesten
Hovednummer 56 15 86 60 alle virkedager  

Helse og omsorg, hjemmebaserte tjenester

 

Hovednummer helse og omsorg
Stab helse og omsorg 56 15 82 50 08:00 - 15:30 alle virkedager
Kleppestø sykehjem 56 15 59 00 08:00 - 15:30 alle virkedager
Hjemmebaserte tjenester    
Avdeling Sør 56 15 57 90 08:00 - 15:30 alle virkedager
Avdeling Midtre 56 15 57 00 08:00 - 15:30 alle virkedager
Avdeling Nord 56 15 85 81 08:00 - 15:30 alle virkedager
Bofelleskap og dagsenter    
Flagget Bofellesskap 952 90 354 08:00 - 15:30 alle virkedager
Holmedalen Bofellesskap 408 06 181 08:00 - 15:30 alle virkedager
Neset Bofellesskap 56 15 58 10 08:00 - 15:30 alle virkedager
Furutoppen Bofellesskap 56 15 58 14 08:00 - 15:30 alle virkedager
Brandaneset bofellesskap 56 15 58 12 08:00 - 15:30 alle virkedager
Furulytunet Bofellesskap 56 15 58 33 08:00 - 15:30 alle virkedager
Tveit Bofellesskap 905 38 815 08:00 - 15:30 alle virkedager
Villaveien Bofellesskap 56 15 58 03 08:00 - 15:30 alle virkedager
Strømsnes Bofellesskap 56 15 58 04 08:00 - 15:30 alle virkedager
Furubakken sykehjem 56 15 58 39 08:00 - 15:30 alle virkedager
Soltunet avlastning 56 15 58 36 08:00 - 15:30 alle virkedager
Soltunet dagsenter og sansehus 56 15 58 41 08:00 - 15:30 alle virkedager
Boliger psykisk helse 56 15 83 69 08:00 - 15:30 alle virkedager

 

 

 

Fysioterapi, ergoterapi og servicetjenesten

 

Telefonnummer Fysioterapi, ergoterapi og servicetjenesten
Hovednummer 56 15 86 86 08:00-10:00 og 14:00-15:00 alle virkedager
Kun for helsepersonell 56 15 86 87 08:00-15:00 alle virkedager
 

Kemneren

Telefonnummer Kemneren
Hovednummer 56 15 86 80 08:00 – 15:30 alle virkedager

 

Kommunale barnehager

Telefonnummer Ask barnehage
Hovednummer 400 21 391 07:00 - 17:00 alle virkedager

Telefonnummer Erdal barnehage
Hovednummer 56 15 53 10 07:00 - 17:00 alle virkedager

Telefonnummer Florvåg barnehage
Hovednummer 56 15 53 00 07:00 - 16:30 alle virkedager


Telefonnummer Træet barnehage
Hovednummer 56 15 53 60 07:30 - 16:30 alle virkedager

Telefonnummer Tveit barnehage
Hovednummer 56 15 53 20 07:00 - 16:30 alle virkedager

Kultur, idrett og fritid

Telefonnummer Kulturskolen
Hovednummer 56 15 84 64 09:00 -15:30 alle virkedager

Telefonnummer Frivilligsentralen
Hovednummer 56 15 86 30 09:00 - 15:00 alle virkedager

Plan, byggesak og eiendom

 

Kontaktinformasjon Plan og bygg
Byggesak og private planer
Oppmåling
Plan og utvikling

 Plan og bygg holder stengt fra og med 24.12.2020 til og med 03.01.2021.

Skole og PPT

Telefonnummer Erdal ungdomsskole
Hovednummer 56 15 87 50 08:00 -15:30 alle virkedager

Telefonnummer Erdal barneskole
Hovednummer 56 15 55 00 08:00 -15:30 alle virkedager

Telefonnummer Fauskanger barne- og ungdomsskule
Hovednummer 40035880  08:30 -15:00 alle virkedager

Telefonnummer Hetlevik skole
Hovednummer 56 15 88 70 08:00 -15:30 alle virkedager

Telefonnummer Strusshamn skole
Hovednummer 56 15 88 00 08:00 -15:30 alle virkedager

Telefonnummer Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Hovednummer 404 07 856 10:00 -11:30 og 12:30 - 15:00 mandag og 09:00 - 11:30 og 12:30 - 15:00 tirsdag til fredag

 

Teknikk og miljø

 

Telefonnummer Askøy brann og redning
Hovednummer 930 13 100

 

Telefonnummer Feierne
Hovednummer 56 15 82 27 alle virkedager

Telefonnummer Samferdsel    
Hovednummer 56 15 85 60 Åpningstid 07:00 - 15:00

Telefonnummer Vann og avløp    
Hovednummer 56 15 58 00 Åpningstid 10:00 - 13:00
Vakttelefon 53 00 04 60 15:30 - 08:00 + helge og helligdager

 


Hvis du vil kontakte Askøy kommune via sentralbordet kan du ringe 56 15 80 00

Epostadressen er

Kundetorgets åpningstider er 08:00 - 10:00 og 12:00 - 14:00 på hverdager. 

Kundetorget er åpent for nødvendige besøk som ikke kan løses på annen måte, for eksempel via våre nettsider eller direkte telefonisk kontakt med avdeling.

Velkommen!


Back to top