Nyhet

Illustrasjon av klubbe, Foto av Wesley Tingey på Unsplash

Meddommer 2021-2024

Vil du være meddommer? Da kan du nå melde din interesse. Våren 2020 skal det…
Illustrasjonsfoto av Vigilo barnehage

Søk barnehage: husk ny søkeportal

Har du ikke barnehageplass fra før og ønsker plass fra høsten, må du søke innen…
gruppetrening

Frisklivssentralens tilbud våren 2020

Frisklivssentralen Askøy hjelper og støtter personer som ønsker å forbedre sin…

Kunngjøring

Lille Fauskanger

Vedtak om nytt vegnavn i Askøy kommune

Klagenemda for stedsnavnsaker har vedtatt at skrivemåten av…
Plan 260 Slåtteviken

Plan 262 - Slåtteviken - Offentlig ettersyn, reguleringsplan

Planen legger opp til 59 nye boenheter fordelt på tomter og delfelt.
Kart Stenging av gangvei Stongafjellet Tøssedalen

Midlertidig stenging av gangvei mellom stongafjellet og Øvre Kleppe

Nye vann- og avløpsledninger skal legges. Vi skal legge ned nye vann- og…

Aktiviteter

24 feb
Vinterferie (SFO er åpen)
Dato 24.02.2020 - 28.02.2020
2 mar
Eldrerådet
Dato 02.03.2020 09:00 - 11:00
2 mar
Råd for personer med nedsattfunksjonsevne
Dato 02.03.2020 14:30 - 16:30
5 mar
Utvalg for oppvekst og levekår
Dato 05.03.2020 09:00 - 16:00