Velkommen til Askøy kommune

VANNRESTRIKSJONENE FORTSETTER

Vi presiserer at det er restriksjoner i vannbruken så lenge det ikke kommer nedbør av betydning.
All bruk av kommunalt drikkevann skal gå til matlaging og klesvask, hygieniske og sanitære forhold.

Vi oppfordrer også de som har vann fra private vannverk og brønner om å spare,
fordi kommunen har begrenset kapasitet til å hjelpe.

Les mer her.