Velkommen til Askøy kommune

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hjelp oss
å gjøre veiene våre tryggere!

Har du et innspill for hvordan gjøre våre kommunale veier tryggere?
Du ferdes hver dag i ditt nærmiljø - del dine opplevelser med oss sånn at vi kan gjøre de kommunale veiene bedre og tryggere, for alle som ferdes der.

Back to top