Velkommen til Askøy kommune

Informasjon om kokevarsel for deler av Kleppe vannverk - oppdatert 13. september

Arbeid med utkobling av høydebasseng i fjell og plan for oppheving av kokevarsel. Les statusoppdatering her.

Bilde av vannkran

Innbyggermøte - sikker vannforsyning

Hvordan jobbes det med sikker vannforsyning til innbyggerne på Askøy? Vi har vært gjennom en tøff og alvorlig sommer, der vannet til abonnenter ved Kleppe vannverk forårsaket et større smitteutbrudd. Hva gjøres for å sørge for at dette ikke skal…
Eva Mikkelsen fagsjef barn og familie Askøy kommune

Barnas stasjon åpnet i Frivilligsentralen

Barnas stasjon har åpnet på Askøy, i Frivilligsentralen i kjelleren på rådhuset. Dette er et tilbud for familier i sårbare livssituasjoner med minst ett barn i alderen 0-12 år, eller gravide. Rask hjelp Barnas stasjon er et lavterskeltilbud, uten…

Delvis oppheving av kokevarsel

Vi følger den oppsatte planen for trinnvis oppheving av kokevarselet.

Ønsker heltidskultur i helsesektoren

Vi har ikke vært flinke nok til å tilby heltidsstillinger i omsorgsyrkene. Det…

Elev innlagt med smittsom hjernehinnebetennelse

En skoleelev ved Hop videregående skole, med bosted i Fjell kommune, er innlagt…

Askøy er med i Kunnskapskommunen Helse og omsorg Vest

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest er en kunnskapssatsing i kommunenes helse-…
17 sep
Administrasjonsutvalget
Dato 17.09.2019 08:00 - 09:00

Møtedokumentene blir publiseret ca. en uke før møtet skal gjennomføres.

17 sep
Formannskapet
Dato 17.09.2019 09:00 - 16:00

Møtedokumentene blir publiseret ca. en uke før møtet skal gjennomføres.

17 sep
Utvalg for teknikk og miljø - Ekstramøte
Dato 17.09.2019 16:00 - 17:00
26 sep
Kommunestyret
Dato 26.09.2019 17:15 - 22:00