Skip to main content

Kunngjøringer og høringer

I et demokratiske samfunn er det grunnleggende at de som blir sterkt påvirket av en offentlig beslutning, har rett til å bli hørt. En høring er en prosess der det offentlige ber involverte parter om skriftlige uttalelser før de tar en beslutning.