Askøy kommune har ett felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. På denne siden kan du lese om hvordan du søker og hvor du kan få hjelp til å søke og hva de forskjellige tjenestene koster.

loading...
Hvordan søke tjenester

Når du søker råd, veiledning eller helse- og omsorgstjenester i kommunen vår, skal du beskrive hvordan situasjonen din er og hva som er viktig for deg. Sammen med deg kan vi finne ut hvilke tjenester og tilbud som passer best.

Du kan søke med elektronisk søknadsskjema eller et papirskjema. Legeattest må legges ved søknaden eller ettersendes, den kan også leveres personlig.

I søknaden beskriver du hvorfor du mener at du trenger helse- og omsorgstjenester. Elektronisk søknadsskjema finner du ved å trykke på linken under. Du kan sende inn vedlegg sammen med søknaden. Vedleggene må være i dokumentformat (.docx, .rtf, e.l.) eller i pdf. Vedlegg i andre format må sendes eller leveres utenom.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Se punktet om fullmakt nedenfor. 

Du har også mulighet til å sende søknaden inn på papirskjema

Søknad og/eller fullmaktskjema i papirform sendes til Askøy kommune, Helse- og omsorgstjenester, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.

Tjenester du tilbys skal alltid dekke dine på behov på en forsvarlig måte. Om du søker en bestemt type hjelp er ikke kommunen bundet av dette, men dine ønsker vektlegges.

Når du har sendt inn en søknad tar vi kontakt med deg for videre oppfølging av søknaden. 

Individuell plan og koordinator
Individuell plan og koordinator

Oversikt over krav og informasjon om individuell plan | Hvordan komme i gang?

Les mer her...
Hva koster tjenestene?
Gebyrer og betalingssatser - Helse og omsorg

Egenandeler og andre kostnader

Les mer her...
Fullmakt

Hvis noen skal hjelpe deg med å søke om tjenester må du samtykke til det. Det kan du gjøre ved å fylle ut et fullmaktsskjema. Søknaden kan også sendes inn uten utfylt fullmaktsskjema. Da vil saksbehandler følge dette opp i den videre saksbehandlingen.

Utfylt fullmaktsskjema i papirform kan leveres, sendes som brev eller som vedlegg til søknaden. Da kan du skrive det ut, fylle det ut for hånd, scanne det og sende inn sammen med den elektroniske søknaden. Vedlegget må være i dokumentformat (.docx, .rtf, e.l.) eller i pdf.

Samtykke

Når du søker om helse- og omsorgstjenester ber vi om samtykke til å innhente og dele opplysninger om deg for å kunne tilby deg de tjenester du har behov for. Dette inngår som en del av søknadsskjemaet.

I tillegg til det du selv oppgir i søknaden kan vi ha behov for å innhente opplysninger fra f.eks. pårørende, andre enheter i kommunen, fastlege og andre. Når du mottar tjenester fra kommunen kan det være nødvendig å dele opplysninger om deg med relevant personell i helse- og omsorgstjenestene (inkludert Origo - rus- og psykisk helsetjeneste) og sosial- og barneverntjeneste. I søknadsskjemaet har du mulighet for å spesifisere hvis det er aktører du ikke ønsker at opplysninger innhentes fra eller deles med.

Samtykket gjelder så lenge søknaden blir behandlet og du mottar tjenester.

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Dersom du søker om eller tar imot helse- og omsorgstjenester i kommunen din, blir det registrert opplysninger om deg og behovet du har for hjelp. Disse opplysningene er en del av journalen din og er konfidensielle. Bare de som trenger det i arbeidet sitt skal ha tilgang til opplysningene, og de har taushetsplikt. Noen av opplysningene blir registrerte etter en egen standard (IPLOS) og sendes anonymisert til kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

Bo hjemme

Askøy kommune har som mål at innbyggerne skal bo og mestre hverdagen i eget hjem så lenge som mulig. Derfor ønsker vi at du kontakter oss når du føler at du ikke lengre kan mestre din hverdag.

Vi vil gjerne vite hva som er viktig for deg i dagliglivet ditt, og vi har mange tiltak som vi kan vurdere, slik at du mestrer hverdagen bedre. Det kan være hverdagsrehabilitering der du trener for å nå dine mål, eller det å mestre vanlige gjøremål i hverdagen som; å kle på deg, lage mat og lignende. Vi har mange virkemidler som kan gjøre hverdagen enklere. Alle som er ansatt i tjenestene våre jobber for at du skal få fortsette å gjøre de aktivitetene du mestrer. Dette er fordi det er bra for helsen din å fortsette å gjøre det du klarer selv.

Alt skal være prøvd og vurdert i hjemmet før vi kan vurdere en plass i heldøgnsomsorgen.

Tilbud innen psykisk helse

Kommunen tilbyr tjenester og behandling av lettere til moderate psykiske utfordringer. Vi har ulike tilbud tilpasset alle aldre, både barn og voksne. I tillegg yter vi oppfølging til personer med langvarige alvorlige psykiske lidelser.  Les mer om våre tilbud og tjenester her.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller andre henvendelser kan du ta kontakt med helse- og omsorgstjenestene på

Back to top