Skolene våre

I Askøy har vi 13 barneskoler og 4 ungdomsskoler med rundt 4 400 elever til sammen. I tillegg så er det 1 skole for voksne/fremmedspråklige og 2 videregående skoler.

Lenker til skolenes nettsider

Hvem får skyss ved farlig skolevei?

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Endringer i opplæringslovens § 9-A høsten 2017 understreker dette ytterligere, med krav om handling fra alle ansatte i skolene våre. 

Skjema som har med skolene å gjøre

Informasjon og åpningstider under koronaepedemien

Skolemiljø | Ordensreglement | Skolehelsetjenesten | Leksehjelp

Vedtekter | Priser | Åpningstider | Innmelding og oppsigelse | Kvalitet i SFO | Heltid og deltid | Søke plass i SFO | Om SFO

Spesialundervisning | Språkopplæring | Logopedi | PPT

Elevvurdering og eksamen | Starte eller bytte skole | Skole-hjem samarbeid | Voksenopplæringen | Kulturskolen | Videregående utdanning

Innlogging Vigilo | Personvernerklæring | Informasjon om Vigilo

Back to top