Askøy kommune ønsker å motta alle inngående fakturaer og kreditnotaer som elektronisk faktura (EHF) via aksesspunkt. 

  • Kommunenummer 4627
  • Organisasjonsnummer 964 338 442
  • Kontonummer 6515.06.05509

Askøy kommune aksepterer kun elektroniske fakturaer fra sine leverandører i det offentlige standardformatet, Elektronisk HandelsFormat (EHF).

Bruk organisasjonsnummer 964 338 442 som elektronisk adresse for alle fakturaer som gjelder Askøy kommune.

Deres referanse = profil-ID/nummer

Deres referanse er et obligatorisk felt i EHFstandarden.

Askøy kommune bruker et 5 –sifret bestillernummer for at din faktura skal gå automatisk til rette mottaker. Det må KUN stå vårt 5 – sifrede bestillernummer (ikke navn) for at fakturaen skal gå til rette mottaker i kommunen.

Hvis behov for ytterligere referanse må leverandøren fylle inn et annet felt, eller som en ordrelinje.

Sende elektronisk faktura (EHF)

Som leverandør må du inngå avtale med et aksesspunkt. Det er en forutsetning at du selv eller via andre kan levere faktura i Elektronisk HandelsFormat (EHF). Det finnes mange leverandører, se f.eks: Aksesspunkter for EHF- og BIS-formater

Du kan

  1. Produsere dine fakturaer i EHF i eget fakturasystem eller
  2. Benytte nettbasert fakturaportal. Fakturaportal er en enkel løsning hvor man oppretter fakturaene på nett og sender disse via et aksesspunkt til kunden. Dette er spesielt aktuelt hvis man bare sender ut noen få fakturaer i året til kommunal eller statlig virksomhet. Mange banker tilbyr også denne tjenesten via nettbank.
    Link til Difi – kom i gang med elektronisk faktura: Løsning for faktura og kreditnota

Hvis elektronisk faktura (EHF) ikke benyttes

Faktura kan da sendes til

Fakturaadresse

Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Spørsmål

Ved spørsmål ta kontakt med

Back to top