Tjenester

Brukerråd | varsle alvorlig hendelse | hva er viktig for deg

Søknadsfrist 1. mars | Våre barnehager | Prislister og betalingsordninger

Ditt NAV kontor | Sosiale tjenester | Bolig | Rettshjelp | Flyktninger og inkludering | Borgerlig vigsel | Familier med lav inntekt | Barnevernstjenester

Helsehjelp | Psykisk helse | Vaksine | Nedsatt funksjonsevne | Fysio-/ergoterapi | Hjemmetjenester | Institusjon | Frisklivsentralen

Landbruk | Skogbruk | Servering, salg og skjenkebevilling | Etablerertjenester | Starte egen bedrift

Bibliotek | Kulturskole | Museer og kulturminner | Idrettsanlegg og svømmehaller | Tilskudd | Prislister

Byggesøknad | Deling | Oppmåling | Planinnsyn | Kart | Reguleringsplan | Forhåndskonferanse

I Askøy har vi 13 barneskoler og 4 ungdomsskoler med rundt 4 395 elever til sammen. I tillegg så er det 1 skole for voksne/fremmedspråklige og 2 videregående skoler.

Meld fra om feil på vei og veilys | Brannvern, ildsted og feiing | Miljø og renovasjon | Vann og avløp | Vei og transport

Back to top