Skip to main content

Teknisk

Tjenester innen vann og avløp, vei og trafikk, brannvern og feiing, samt naturforvaltning. Få hjelp med alt fra avløp og drikkevann til veivedlikehold og brannsikkerhet. Be om feiing, meld feil på gatelys eller få informasjon om naturlover og -regler.