Skip to main content

Naturforvaltning

Regler og retningslinjer for allemannsretten, båndtvang, fritidsfiske, jakt, påkjørsler av vilt og ansvarlig atferd i vassdrag på Askøy.