Barnevern, bolig og sosiale tjenester

Vi er opptatt av å bedre livssituasjon og levekår for barnefamilier, vanskeligstilte og flyktninger som kommer til Askøy. Se informasjon om barnevern, sosiale tjenester, kommunale boliger, flyktning og inkludering samt borgerlig vigsel.

Barnevernvakten | Bekymringsmelding | Beredskaps-, besøks- og fosterhjem | med mer...

Kommunal bolig | Bostøtte | Fri rettshjelp | Leie bolig

Hvordan går vi frem? | Bestille tid for vigsel | Krav til attester | 

Åpningstider | Kontaktinformasjon

Gratistilbud | Idretts- og fritidstilbud | Levekårsteam | Inkludering | 

Bosetting og inkludering | Introduksjonsprogram | Enslige mindreårige (EMF) | Hvordan kan jeg bidra? | Flyktninger fra Ukraina

Gjeldsrådgivning | Matombringing | Dagtilbud | Økonomisk stønad | Startlån | Midlertidig botilbud | Kvalifiseringsprogrammet

Back to top