Borgerlig vigsel

Hvordan går vi frem? | Bestille tid for vigsel | Krav til attester | 

The road to marriage, step by step

Veien til ekteskapet - steg for steg

Prøvingsattest | Bestille tid | Krav til dokumentasjon

Hvor er seremonirommet? | Hvordan er prosedyren?

Hvilke dager er satt av til vigsler?

Tekst som leses opp for paret som skal vies

How to get married in Norway

Back to top