Klima, miljø og næring

Vi ønsker å utvikle et bærekraftig og godt lokalsamfunn for innbyggere og næringsliv.

Vi har fått to millioner kroner som må deles ut på Askøy innen 31. desember 2021.

Ekstratiltak og støtteordninger for næringslivet

Ambulerende skjenkebevilling | Salgsbevilling | Serveringsbevilling

Starte egen bedrift | Etablerersenteret | Næringsfaglig vurdering

Tilskudd | Velferdsordninger | Erstatning | Veterinærvakt | Næringsutvikling | Jordbruk | Husdyrhold | Landbrukseiendom | Landbruksveg 

Tilskuddsordninger skogbruk | Skogbruk - regelverk, veiledere og skjema | 

Back to top