Barnehagene våre

I Askøy har vi 25 barnehager, 8 kommunale og 17 private, med til sammen rundt 1 900 barn. I menyen kan du lese mer om tjenestene våre.

 

Mobbing i barnehagen | Sammen mot mobbing | Aktivitetsplikt | Barnehagens ansvar | Barnehageeiers ansvar | Misfornøyd med tilbudet i barnehagen? | Mobbeombudet | Barnehagemiljøteam

Gjeldende og kommende Skole- og barnehageruter

Hva gjør vi? | Ledelse | Kontaktopplysninger | Tilbud og tjenester

 

Lavterskeltilbud| Styrket språktilbud til minoritetsspråklige barn | Spesialpedagogisk hjelp | Samtykke fra foreldre | Saksgang | Klage | Individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet

Her er en oversikt over de kommunale barnehagene

Foreldreundersøkelse | Personalet i barnehagen | Tilbudet i barnehagen | Tilsyn av barnehager | Vedtekter for kommunale barnehager | 

Etablering og driftstilskudd | Kvalitetssystem | Oversikt over private barnehager

Oppsigelse, endring og permisjon | Innlogging Vigilo | Personvern | Priser og reduksjon i foreldrebetaling | Svar på tilbud om plass | Søke barnehageplass

Back to top