Barnehagene våre

I Askøy har vi 25 barnehager, 8 kommunale og 17 private, med til sammen rundt 1 900 barn. I menyen kan du lese mer om tjenestene våre.

Hva gjør vi? | Ledelse | Kontaktopplysninger | Tilbud og tjenester

 

Lavterskeltilbud| Styrket språktilbud til minoritetsspråklige barn | Spesialpedagogisk hjelp | Samtykke fra foreldre | Saksgang | Klage | Individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet

Her er en oversikt over de kommunale barnehagene

Foreldreundersøkelse | Personalet i barnehagen | Tilbudet i barnehagen | Tilsyn av barnehager | Trygt og godt barnehagemiljø | Vedtekter for kommunale barnehager | 

Etablering og driftstilskudd | Kvalitetssystem | Oversikt over private barnehager

Søke barnehageplass | Innlogging Vigilo | Personvern | Priser og moderasjonsordninger | Svar på tilbud om plass | Oppsigelse, endring og permisjon

Back to top