Barnehage

Søknadsfrist 1. mars | Våre barnehager | Prislister og betalingsordninger

Oversikt og lenker til barnehagenes hjemmesider og skole- og barnehageruten

Informasjon og åpningstider under koronaepedemien

Priser og moderasjonsordninger for kommunale og private barnehager | Kommunal fakturaordning

Informasjon om barnehageutbygging og finansiering | Godkjenning for drift

Støttetiltak | Individuell tilrettelegging | Spesialpedagogisk hjelp | Priser

Planer og veiledere | vedtekter for kommunale barnehager | Forskjellig informasjon om barnehagene | Brukerundersøkelse | Satsingsområder

Rutiner, retningslinjer, skjema for private barnehager

Slik søker du | Slik bytter du | Slik søker du permisjon | Si opp barnehageplass

Personvern | Innlogging | Kommunikasjonj

Back to top