Kvalitet i barnehagene

Planer og veiledere | vedtekter for kommunale barnehager | Forskjellig informasjon om barnehagene | Brukerundersøkelse | Satsingsområder | Krise og beredskap

Eit tilbod til alle barn og unge (og foreldra) som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen

Oversikt og lenker til planer, rutiner og veiledere | Krise og beredskap

Kvalitet og innhold i barnehagetilbudet

Voksentetthet | Utdanning og kompetanse | Ledere i barnehagen | Andre ansatte

Informasjon om hvordan brukerundersøkelsen utføres og hva den omfatter

Hvem som skal føre tilsyn | Samarbeid om tilsyn i Region Vest | Barnas miljø i barnehagene

Tilrettelegging for barnets overgang | Informasjon til skolen om barnet

Dialog mellom barnehage og hjem | Foreldre og startsamtale | Foreldrerådet | Samarbeidsutvalget (SU)

Språkarbeid | Psykososialt barnehagemiljø

Oversikt over vedtekter som ble vedtatt i Kommunestyret

Back to top