Kvalitet i barnehagene

Vedtekter for kommunale barnehager | Forskjellig informasjon om barnehagene | Foreldreundersøkelse 

Et tilbud til alle barn og unge (og foreldre) som opplever å ikke ha det bra i barnehagen

Kvalitet og innhold i barnehagetilbudet

Voksentetthet | Utdanning og kompetanse | Ledere i barnehagen | Andre ansatte

Informasjon om hvordan foreldreundersøkelsen utføres og hva den omfatter.

 Tilsyn og tilsynsansvar i Askøy kommune

Tilrettelegging for barnets overgang | Informasjon til skolen om barnet

Samarbeid mellom barnehage og hjem | Foreldresamtaler | Foreldremøter | Foreldreråd | Samarbeidsutvalg (SU)

Oversikt over vedtekter som ble vedtatt i Kommunestyret

Back to top