Kvalitet i barnehagene

Foreldreundersøkelse | Personalet i barnehagen | Tilbudet i barnehagen | Tilsyn av barnehager | Vedtekter for kommunale barnehager | 

Kvalitet og innhold i barnehagetilbudet | Sammenheng barnehage - skole | Samarbeid barnehage - hjem

 
Bemanningsnorm | Pedagogisk bemanning | Styrer | Grunnbemanning | Dispensasjon fra utdanningskravet

Informasjon om hvordan foreldreundersøkelsen utføres og hva den omfatter.

 Tilsyn og tilsynsansvar i Askøy kommune

Oversikt over vedtekter vedtatt i Kommunestyret 15.02.2024

Back to top