Søke, endre eller si opp plass

Oppsigelse, endring og permisjon | Innlogging Vigilo | Personvern | Priser og reduksjon i foreldrebetaling | Svar på tilbud om plass | Søke barnehageplass

Foreldre med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling av barnehageplass

Slik søker du om plass i en barnehage | Pris og moderasjonsordninger | Svar på tilbud av plass | Oppsigelse, endring og permisjon

Logge inn Vigilo | Personvernerklæring for Vigilo


 Logg inn på Vigilo

Back to top