Vi benytter underleverandører til deler av webtjenestene, her har vi listet opp de viktigste tilgjengelighetserklæringene som vedrører systemer som vi lenker til fra vår kommunale nettside.

Min side/Min kommune: 
https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/99f8aaec-b903-4281-90a8-87a59ca48973

Bekymringsmelding til barnevernet: 
https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/80bac602-bc0d-402c-96e8-9714c83b08eb

Skjemaløsning - KF skjema: 
https://askoy.kommune.no/stab/hjelpeartikler-stab/tilgjengelighetserklaering-for-kf-skjemalosning

KS Læring:
 https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/13c1e29d-e810-4140-93aa-f81dabfa88c5

Askøy folkebibliotek:
https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/acbefe35-a7bd-4381-858d-fa4b23821620

Booking og betalingsløsninger på Bibliotekets nettsider: 
https://www.hoopladev.no/arranger/tilgjengelighet (under oppdatering)

Askøy kulturskole: 
https://uploads-ssl.webflow.com/6086978e2ce27e163e69995e/6267f30c206153ca1c19cf83_WCAG%20guidelines%202.1%20AA.pdf Under revisjon

Bua - Askøy
https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/f2abba06-45d1-4457-8588-a4b6a3ef660d

Sjoddien, Strusshamn kultursenter:
 https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/0d2a39f1-09b7-4697-89fc-78ed03dc55ea

Vigilo Foreldreportalen for Skole og SFO:
 https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/34cf233a-a3e6-4f97-9b19-1422effc4fbc

 Vigilo Foreldreportalen Barnehage: 
https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/9635ff44-ff77-4ca2-bc56-7c34d7b3bb22

Vigilo Foreldreportalen OAS
 https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/99b710b6-e732-4997-9d3a-f0cdcf3c0d68

Planlegger dere bryllup? Her lenker vi til Skattetatens nettsider:
 https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/0193e69a-7038-4809-9859-e71ddc747071 

Acos innsynsløsning: 
https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/30cd5b8c-2383-4df6-8481-091bee922cf9

Back to top