Tilgjengelighetserklæring


Alle skal ha like muligheter til å bruke KF Skjema. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere. KF (Kommuneforlaget AS) er ansvarlige for KF Skjema

Vi følger retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) (eksternt nettsted).

Vi skal

Følge og opprettholde alle minstekrav i WCAG 2.0
Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1
Følge forskrift om universell utforming av IKT
Tilgjengelighetsprinsippene våre
Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere nettsiden i samsvar med WCAG 2.1
Nettsiden er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere
Nettsiden oppfyller kravene for fargekontraster, alt-tagger, overskrifter, lenker og ledetekster
Du kan forstørre teksten i nettleseren din


Vi jobber med å

Oppfylle de nye kravene til WCAG 2.1
Oppfylle WCAG 2.0-standardens 2.4.5 (nivå AA)
Oppfylle WCAG 2.0-standardens 4.1.2 (nivå A)
Prioriterte områder på KF Skjema
Gjøre alle nettsidens funksjoner tilgjengelig i både landskaps- og portrettmodus
Gjøre alle nettsidens funksjoner tilgjengelig når man zoomer inn 400 %
Gjøre det mulig for brukeren å overskride tekstavstanden på nettsiden

Back to top