Stab

Ansvarsområdet omfatter alle sentrale stabs- og støttefunksjoner 

Hvem er stabssjef | Ansvarsområde | Kontaktinformasjon

Dokumentsenteret | HR | IT | Kommunikasjon | Kundetorget | Politisk sekretariat | Tjenesteutvikling | Økonomi

Kommuneadvokaten | Samfunnssikkerhet og beredskap

Back to top