Stab

Ansvarsområdet omfatter alle sentrale stabs- og støttefunksjoner 

Hvem er stabssjef | Ansvarsområde | Kontaktinformasjon

Dokumentsenteret | HR-avdelingen | IT-avdelingen | Kommunikasjon | Kundetorget | Politisk sekretariat | Tjenesteutvikling | Økonomiavdelingen

Kommuneadvokatene | Næringssjef | Samfunnssikkerhet og beredskap | Kommunikasjonsavdelingen

Back to top