Avdelinger og foretak

Lyst til å ta læretiden hos oss?

Grafisk fremstilling av avdelingene i kommunen vår

Kommunedirektør | Barnehage | Familie og inkludering | Helse og omsorg | Kultur og idrett | Plan og bygg | Samfunnsmedisin | Skole | Stab | Teknisk |

Askøyhallene KF | Askøy kommunale eiendomsselskap AS

Årsmeldinger | årsregnskap | årsbudsjett

Back to top