Fagopplæringen i Askøy kommune (FIA) er en del av HR-avdelingen i kommunen.

FIA

 • har ansatt en leder og mellom 40 og 50 lærlinger.
 • Hvert lærefag har sin faglige leder som tilhører fagavdelingene.
 • Rundt 150 instruktører har det daglige oppfølgingsansvaret.

Askøy kommune er godkjent lærebedrift for fem fag

 • Helsearbeiderfaget
 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Service- og administrasjonsfaget (tidligere Kontor- og Administrasjonsfaget)
 • IT-driftsfaget (tidligere IKT-servicefaget)
 • Brannforebyggerfaget (tidligere Feierfaget)
 • Byggdrifterfaget

Læreplasser lyses ut på ledige stillinger i Askøy kommuneledige stillinger i Askøy kommune i februar hvert år. Læretiden starter opp i august.

Vi tar inn lærlinger i flere fag hvert år.

Læretiden

Læretiden er vanligvis på to år. Da må du ha fullført riktig vg1 og vg2. Hvis ikke kan læretiden bli lengre. Noen ganger kan læretiden bli kortere hvis man har relevant praksis

For å ta fagbrev som lærling må man ha bestått programfag og fellesfag fra vg1 og vg2. Det er mulig å ta fag som mangler i løpet av læretiden.

I læretiden

Lærlingene er utplassert i fagavdelingene og staben i Askøy kommune og samarbeidende institusjoner/foretak. De blir fulgt opp av instruktører og faglig leder gjennom hele læreløpet.

Lærlingene deltar på kurs og samlinger enten i fagavdelingene eller tverrfaglig. I løpet av læretiden må det dokumenteres at alle kompetansemål for faget er nådd gjennom arbeid i opplæringsbok.

Vurdering

Evaluering foregår underveis i samarbeidet mellom lærling og instruktør og sammen med faglig lederleder for FIA minst en gang i halvåret. Å evaluere innebærer også å klargjøre nye mål for den videre opplæringen..

Lønn

Lærlingene mottar lønn under utdanning. Lønnen varierer med lengden på læretiden. Hovedregel er at ett års grunnlønn for fagarbeidere fordeles på 2 års læretid.

Fagprøve

Ved endt læretid blir lærlingen meldt opp til fagprøve og prøven blir tilrettelagt i samarbeid med prøvenemnda i faget.

Praksiskandidater

 • er voksne som har noen års relevant arbeidserfaring og ønsker å ta fagbrev.

For å ta fagbrev som praksiskandidat må du ha:

 • 5 års relevant praksis i 100 % stilling (evt regnet om fra andre stillingsbrøker)
 • Bestått teoretisk eksamen i Helsearbeiderfaget (yrkesteori)

FIA tilbyr

 • kurs i yrkesteori
 • veiledning med tanke på praksis og utregning av denne.
 • veiledning med tanke på oppmelding
 • informasjon om fagprøven
 • hjelp til tilrettelegging av fagprøven

Instruktører

Alle våre instruktører har/skal gjennomgå Hordaland fylkeskommunes instruktøropplæring. De får tilbud om veiledersamlinger og samarbeider med faglig leder og leder for FIA om opplæringen av den enkelte lærling.

Utmerkelser/priser

Vinner av fylkesmesterskapet i Helsefag 2008 og 2010

2.plass i NM i yrkesfag 2010

Beste stand på Rotarys Yrkesmessen 2007

Back to top