Ansvar

HR har ansvar for sentrale personal- og lønnsfunksjoner i kommunen, gir råd og støtte til fagavdelingene, samt treffer beslutninger innen arbeidsgiverområdet av overordnet, generell og prinsipiell karakter.

  • HR-strategi og arbeidsgiverpolitiske retningslinjer
  • Organisasjonsutvikling og endringsprosesser
  • Leder- og medarbeiderutvikling
  • Rekruttering
  • Fagopplæring
  • Personalforvaltning og rådgivning
  • Nærværs- og sykefraværsarbeid
  • Lønn og tariff
  • Drøftinger og forhandlinger med arbeidstakernes organisasjoner
  • Lønnsutbetaling og pensjon

Ledelse

HR-sjef Liv Vetås

e-post:

Avdelingstelefon: 56 15 80 50

Vi har telefontid mandag til fredag fra kl. 09.00 – 11.00 og fra kl. 12.00 – 14.00.


Back to top