Hva gjør vi?

Tjenesteutvikling (TU) arbeider med å utvikle kommunens tjenester til beste for innbyggerne, næringsliv og ansatte. TU skal drive forbedrings- og endringsarbeid i alle kommunens virksomheter.

Hovedoppgavene er: Digitalisering, tjenesteutvikling og kvalitetsforbedring.

TU driver selv, eller er med i prosjekter og utviklingsarbeid der siktemålet er å skape koordinerte, effektive og gode tjenester med høy kvalitet.

TU leder IKT-rådet, som skal samordne digitaliseringstiltak i hele kommunen. Formålet er å bygge opp helhetlige og koordinerte digitale løsninger.

Utvalgte kompetanseområder:

  • Digitalisering
  • Metodikk for kvalitetsutvikling 
  • Prosessledelse og -forbedring 
  • Prosjektarbeid 
  • Organisasjonskompetanse og -utvikling 
  • Virksomhets-/systemarkitektur 
  • Systemkunnskap 
  • Opplæring og veiledning, jfr. punktene over

Ledelse

Leder er Elin Ljones

Telefon 478 35 754
e-post  


Adresser

Besøksadresse: "Info-bygget", Florvågvegen 3, Kleppestø

Postadresse: Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Back to top