Kundetorg

Vi ønsker å hjelpe kommunens innbyggere på best mulig måte og du er velkommen hit med alle spørsmål om stort og smått i kommunen. Kundetorget er det sentrale sted for kommunikasjon mellom publikum og kommunen.

  • Vi hjelper deg med å gjøre avtaler med saksbehandlere i alle fagavdelingerr
  • Vi formidler bestillinger til borgerlig vielse
  • Vi har PC-terminaler til bruk for publikum i tilknytning til Kundetorget

Kundetorget betjener kommunens sentralbord, telefon: 56 15 80 00

Vi holder til på Rådhuset, 1. etasje ved hovedinngangen.


Politisk sekretariat

Politisk sekretariat utfører en rekke tjenester, først og fremst knyttet til den politiske ledelsen i kommunen. De mest sentrale arbeidsoppgavene omfatter dokumenthåndtering i forbindelse med politiske møter, ansvar for protokoller, ekspedering av vedtak og publisering av disse. I tillegg gjøres vedlikeholdsarbeid av det politiske nemndregisteret og oppfølging av godtgjørelse til politikere og valgarbeid.

Sekretariatet er forkontor til ordfører og rådmann.

Kontakt

Telefon: 56 15 81 00 

E-post:

Telefontid

Mandag - fredag klokken 08.00-11.00 og 12.00-15.30


Dokumentsenteret - Postmottak og arkiv

Dokumentsenteret er hovedarkivet for Askøy kommune.

Senteret har ansvar for journalføring, arkivering og kvalitetssikring i sak- arkivsystemet ephorte.

Postlister blir daglig lagt ut på nettsiden: postlister og innsyn

Dokumentsenteret er i rådhusets 1.etasje i nærheten av kundetorget, og betjener publikum og presse

Kontakt

Telefon: 409 06 134

Telefontid:

mandager klokken 10.00-11.00 og 12.00-14.00
Tirsdag - fredag klokken 09.00-11.00 og 12.00-14.00


Ledelse Administrative tjenester

Anne June Iversen
e-post: 
Mobil: 402 41 164

 

Back to top