Hva gjør vi?

Økonomi har overordnet ansvar for budsjett og økonomiplan, årsrapport og årsregnskap, fakturering, betjening av lån, plasseringer og pensjon,rådgivning og fagansvar knyttet til innkjøp og anskaffelser og oppfølgning av kommunens innkjøpsavtaler og oppgaver knyttet til skatteinnkreving og kommunale krav.

Se også Hvordan sende oss faktura.


Seksjoner

Økonomiavdelingens arbeid er organisert i fire fagområder:

NB! Fra 1. november 2020 flytter kemneren over til Skatteetaten.

Les mer om det her.

Kemner

Kemnerkontoret ledes av kemneren (tidligere kalt Skatteoppkrever) og arbeider med:

 • Innfordring av skatter og avgifter
 • Ekstern og intern kontroll av arbeidsgivere
 • Føring av kommunens skatteregnskap
 • Skatteavregning av alle personlige og upersonlige skatteytere
 • Årsavregning arbeidsgiveravgift
 • Skatteattest
 • Innfordring av kommunale eiendomsavgifter og andre kommunale krav som barnehage, SFO, husleie, kulturskole, hjemmetjenester og diverse gebyrer/avgifter fra byggesak og arealplan.

Leder skatt og avgift

Rune Solhaug

Telefon Kemnerkontoret 56 15 86 80 
e-post


Innkjøp

Overordnet fagansvar, utarbeidelse av rutiner og prosedyrer basert på Lov og forskrift om offentlige anskaffelser, rådgivning og bistand til konkurransegjennomføring. Ansvarlig for kommuneovergripende rammeavtaler.

Innkjøpsrådgiver Marianne Holm
Telefon 56 15 81 20
Mobil 970 51 879
e-post 


Regnskap

Ansvar for regnskapsføring og årsregnskap for alle kommunens avdelinger i tillegg til Askøyhallene KF. Regnskap har også overordnet ansvar når det gjelder inngående fakturaer, betjening av kommunens innlån, plasseringer og pensjonsmidler. Kontoret gir støtte og råd i spørsmål vedrørende regnskapsoppgaver.

Leder Ann Helen Skotnes
Telefon 56 15 80 43
e-post

 • NB: Spørsmål angående inngående fakturaer sendes til
 • Fakturaadresse: Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø. 
 • Faktura må være merket med bestillingens ressursnummer. og sendes som EHF eller i brev.
 • EHF organisasjonsnummer er 964 338 442

Budsjett og analyse

Har ansvar for budsjett- og økonomiplan og årsrapport. Vi bistår fagavdelingene i økonomioppfølgingen, deltar i planarbeid og løpende økonomirapportering og utarbeider analyser og styringsinformasjon.

Leder Ingvar Thorsen
Telefon 56 15 81 25
e-post


Ledelse

Kommunalsjef Marit Rinnan
Telefon 56 15 80 16
Mobil 970 51 889
e-post


Ledige stillinger

Back to top