Stabsavdelingene

Dokumentsenteret | HR | IT | Kommunikasjon | Kundetorget | Politisk sekretariat | Tjenesteutvikling | Økonomi

Ansvar og ledelse

HR-rådgivning | HR-forvaltning og lønn | fagopplæring I ansvar og ledelse

Intern tjeneste | Helpdesk | Drift og vedlikehold

Kundemottak | Postmottak og arkiv | Politisk sekretariat | Ansvar og ledelse

Tjenesteutvikling | Digitalisering | Kvalitetsforbedring

Innkjøp | Regnskap | Budsjett og analyse | Ansvar og ledelse

Back to top