Stabsavdelingene

Dokumentsenteret | HR-avdelingen | IT-avdelingen | Kommunikasjon | Kundetorget | Politisk sekretariat | Tjenesteutvikling | Økonomiavdelingen

Ansvar og ledelse

Postmottak | Sak- / arkiv | Ansvar pg ledelse

Ansvar og ledelse

Intern tjeneste | Helpdesk | Drift og vedlikehold

Innkalling, dokumenthåndtering, protokoller, ekspedering av vedtak og publisering i forbindelse med politiske møter

Tjenesteutvikling | Digitalisering | Kvalitetsforbedring

Kemneren | Innkjøp | Regnskap | Budsjett og analyse | Ansvar og ledelse

Back to top