Hva gjør vi?

Kommunikasjon har det overordnede ansvaret for kommunens interne og eksterne kommunikasjon. Blant oppgavene er utvikling av kommunens kommunikasjonsstrategi, kontakt med radio-, TV og aviser, nyhetsformidling i egne nettbaserte medier, rådgivning og gjennomføring av arrangement.

  • Utvikling av hjemmesiden
  • Profilering, kommunikasjon og dialog med innbyggere via sosiale medier
  • Lage informasjonsmateriell
  • Skrive tekster, fotografere og lage videoer
  • Jobbe med grafisk profil
  • Utforme kommunikasjonsstrategier
  • Skrive pressemeldinger og arrangere pressekonferanser
  • Gi råd til ledelsen og i saker som angår kommunen

Kontaktinformasjon

Dag Folkestad, leder kommunikasjon

E-post:
Mobil: 932 17 518Telefon felles: 400 21 396
E-post felles:  

Back to top