Politikk, styrer, råd og utvalg, innbyggerinitiativ, valg

Askøy kommunestyre består av 35 representanter. Vi har også et aktivt ungdommens kommunestyre. Se politiske møter, kalender og hvem som er hvem i Askøypolitikken under.

Opptak fra kommunestyremøter | Formannskapsmøter | Andre politiske møter | Ordførerpraten

Har du noe på hjertet som du vil ha politisk behandlet? Bruk "Min sak"!

En nettside for deg som er folkevalgt i kommunen

Politiske møter og sakspapirer

Om ordføreren | Om varaordfører | Kontaktopplysninger | Møtekalender

Delegasjonsreglement | Etisk standard | Pressereglement | Regler for godtgjørelse

Ordfører | Politisk organisering | Fullmakter | Politisk organisasjonskart

Om UKS | Møtepapirer | Referater | Kontakt

Kommune- og fylkestingsvalg | Stortingsvalg

Back to top