Politikk, styrer, råd og utvalg, innbyggerinitiativ, valg

Askøy kommunestyre består av 35 representanter. Vi har også et aktivt ungdommens kommunestyre. Se politiske møter, kalender og hvem som er hvem i Askøypolitikken under.

Om gruppeledere | Kontaktinformasjon

Handlingsprogram | Budsjett og økonomiplan

Konfliktrådet | Min sak - Innbyggerinitiativ |  Politiker-tv | Valg

Digitale verktøy | Gaveregisteret | Møtekalender | Møtereferater og sakspapirer | Reglement og retningslinjer | Skjema | Styrer, råd og utvalg | UKS - Ungdommens kommunestyre

Om ordføreren | Om varaordfører | Kontaktopplysninger

Back to top