Budsjett, regnskap og årsrapporter

Handlingsprogram | Budsjett og økonomiplan

Her finner du budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027.

Her finner du budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026.

Back to top