Hva gjør vi?

IT-avdelingen drifter Askøy kommunes data-, kommunikasjons- og telesystem. Avdelingen står også for innkjøp av utstyr og er rådgiver ved innføring av nye løsninger.

Det er rundt 50 ulike enhetene i kommunen som er knyttet sammen gjennom et moderne nettverk til et sentralt datasenter.

IT-avdelingen har ansvar for driften av over 100 fagsystemer, og bemanner en helpdesk som kommunens ansatte benytter ved driftsproblemer.


Ledelse

IT-sjef Arve Aasebø
Telefon 56 15 80 37
Mobil 970 51 700
e-post

Back to top