Postlister og innsyn

Vi har som mål å øke graden av medvirkning i utvikling av kommunens tjenestetilbud. Denne veilederen er for alle i Askøy kommune som driver med medvirkningsarbeid på ulike nivåer og i ulike deler av prosesser.

Postlister fra og med 02.juni 22

Historisk postliste fra 2013 til 01.juni 2022

Nettside med lenker til skjema sortert alfabetisk innenfor hver tjenestekategori

Ansatte i kommunen og politikerne er pliktige til å opplyse om gaver de mottar i forbindelse med sitt arbeid eller oppdrag. 
Her finner du en oversikt over mottatte gaver og gaver overlevert på vegne av kommunen.

Vi trenger din hjelp til å gjøre kommunen bedre. Derfor har vi opprettet et innbyggerpanel.

Innbyggere som er med i panelet blir invitert til å delta i undersøkelser om lokalsamfunnet og våre tjenester, og du deltar kun i det som interesserer deg.

Kommuneplanens arealdel | Kommuneplanens samfunnsdel | Offentlige reguleringsplaner | Kleppestø sentrum | Handlingsplaner | Kommunal planstrategi

Offentlige kunngjøringer

Hvilke personopplysninger behandler vi | Hvordan sikrer vi dine data | Hvor hentes dataene fra | Hvem er behandlingsansvarlig | Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Back to top