Prosjekter 

Askøy er i en rivende utvikling. 
Veier, skoler, vann og avløpsanlegg skal bygges og forbedres over hele øyen, slik at folk og næringsliv skal ha det best mulig!

Her finner du informasjon om pågående kommunale vann- og avløpsprosjekt

Nytt idrettsbygg og svømmeanlegg på Myrane | Infrastruktur Myrane

Askøypakken, Miljøløftet og andre veiprosjekter

Back to top