Veiprosjekter

Askøypakken, Miljøløftet og andre veiprosjekter

Store deler av vegnettet på Askøy har lav standard, og er ikke tilpasset dagens trafikk. Askøypakken vil gi bedre fremkommelighet og trygghet for trafikantene. Se alle prosjektene her.

Sykkelvei | Gang- og sykkelvei Kvernhusdalen | Trafikksikringsprosjekter ved Myrane

Back to top