Ansatte i kommunen og politikerne er pliktige til å opplyse om gaver de mottar i forbindelse med sitt arbeid eller oppdrag. 

Dette gjelder alle gaver med verdi fra kr. 250 og oppover.

 

Registreringen ble startet 15. april 2019

Gaver som er mottatt

Politikergave frapå vegne avanledningHva var gaven?Anslått verdiDato
1            
2            
3            
4            
Ansatte      
Navn Gave fra på vegen av Hva var anledningen Hva var gaven Anslått verdi Innmeldt dato
1            
2            
3            
4            

Gaver som er overlevert på vegne av kommunen

Hvem gavTil hvemHva var anledningenHva var gavenHva var verdienDato
1          
2          
3          
4