Barnehagene våre

I Askøy har vi 25 barnehager, 8 kommunale og 17 private, med til sammen rundt 1 900 barn. I menyen kan du lese mer om tjenestene våre.

 

Hva gjør vi?

I Askøy kommune har vi et godt og brukertilpasset barnehagetilbud med stort mangfold. Vi har 8 kommunale og 17 private barnehager.

Kommunen har plikt til å tilby plass til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. lov om barnehager § 12a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov. Sektor barnehage er lokal barnehagemyndighet og skal veilede og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. lov om barnehager § 8.


Tilbud og tjenester

Søke barnehageplass - priser og moderasjonsordninger
Oversikt over kommunale barnehager    
Oversikt over private barnehager
Kvalitet i barnehagen
Barn 0-6 år med særskilte behov


Ledelse

Barnehagesjef:

Ann-Iren Larsen
Mobil: 970 51 899
E-post:

Leder for avdeling for pedagogiske støttetjenester

Marit Fjeldsbø Lundberg
Mobil: 477 52 135
E-post:

 

Assisterende leder for avdeling for pedagogiske støttetjenester

Tove Wikum

Mobil: 404 05 695

E-post:

Øvrige ansatte

Ina Therese Vetås - Merkantil konsulent
Telefon: 56 15 86 35
Mobil: 41219653
E-post:

Birte Berntsen - Rådgiver
Mobil: 416 18 587
E-post:

Ann-Iren Solberg
Mobil: 954 39 433
E-post:

Tove Karlsen - Rådgiver
Mobil: 951 17 723
E-post:

Siw Kleiven - Rådgiver
Mobil: 940 02 382
E-post:


Vedtekter for Askøy kommunes barnehager

Back to top