Miljø

Kommunenes miljøansvar har økt i omfang og gjelder i dag blant annet områder eller deler av områder som arealforvaltning, naturmangfold, vann og avløp, forurensning og avfallshåndtering, klima og tilrettelegging for friluftsliv, rekreasjon og trivsel.

Vernede områder på Askøy

Offentlig informasjon om vannforekomster i kommunen

Miljøinformasjon | Miljøfyrtårn | Motorferdsel i utmark

Hva er Miljøløftet | Hva skjer i Miljøløftet | Prosjekter

Avfalls- og gjenbruksstasjon | Bosshenting | BIR | Kassering av fritidsbåter | Strandrydding

Back to top