Flyktninger og inkludering

Bosetting og inkludering | Introduksjonsprogram | Enslige mindreårige (EMF) | Hvordan kan jeg bidra? | Flyktninger fra Ukraina

La flyktninger lære norsk og få jobberfaring på en norsk arbeidsplass 

Frivillig innsats er en viktig bærebjelke i kommunen og i nærmiljøet

Det er behov for å bosette flyktninger. Har du ledig husrom vil vi gjerne ha beskjed om det. Mange på Askøy ønsker å hjelpe. Her finner du informasjon om hvordan du kan bidra.

Bo- og omsorgsløsninger | Verger for EMF | Samarbeid "på tvers" i kommunen

Gi grunnleggende ferdigheter i norsk språk, innsikt i norsk samfunnsliv og forberede flyktninger til å delta i yrkeslivet eller utdanning.

Bosetting | Koordinere kommunens introduksjonsprogram og tverrfaglig samarbeid

Back to top