Sosiale tjenester

Gjeldsrådgivning | Matombringing | Dagtilbud | Økonomisk stønad | Startlån | Midlertidig botilbud | Kvalifiseringsprogrammet

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og avgjørende for å bli boende i boligen.

Aktivitetstilbud til hjemmeboende som trenger hjelp til å ivareta sine behov for sosial kontakt

Råd og hjelp til nedbetaling av gjeld | Økonomisk rådgiving

Tilbud om opplæring og arbeidstrening | Mulighet for forskjellige rettigheter

Botilbud for personer som har opplevd alvorlige akutte livshendelser | Lenke til mer informasjon

Startlån er for deg som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av en nøktern og egnet bolig, og som ikke har mulighet til å spare.

Økonomirådtelefonen i NAV. Her får du enkle råd og hjelp til sjølvhjelp.

Hvordan søke penger til forsvarlig livsopphold | Søknadsskjema og mer informasjon

Back to top