Utvalgte artikler

En dame foran et hus

Går du med byggeplaner? Lurer du på hvor mye du kan bygge på eiendommen din? Hvilken plan som gjelder for eiendommen eller om det du ønsker å bygge er unntatt søknadsplikt? Da kan du booke tid med byggesak, så får du svar på det du lurer på.

Skjermbilde av et søkefelt

Eiendomsinformasjonen i skattemeldingen er hentet fra flere etater, og det kan derfor være vanskelig å vite hvilken instans du skal kontakte dersom du oppdager feil.

Blå bakgrunn. Seks bilder står samlet på skrå. Det er bilder av noen som spiller gitar, danser, spiller trompet og kunstutstilling. I teksten ved siden står det

20. april er det åpen dag i Askøy kulturskole. I tillegg er det mulig for barn og unge å søke om plass i kulturskolen frem til 1. mai. 

Rosa sparegris

Vi ønsker å oppmuntre til frivillige aktiviteter innenfor Utvalg for oppvekst og levekår (UOL) sitt ansvarsområde. Søknadsfrist for støtte er 5. mai 2024.

Luftfoto av et boligområde

Askøy kommune går nå inn i en ny fase av planleggingen for å utvikle et samfunn som er enda bedre å bo, arbeide og leve i. Den kommende arealdelen av kommunens overordnede styringsdokument, kommuneplanen, tar sikte på å oppdatere og fornye målene og strategiene for å forme fremtidens Askøy.

Oversiktsbilde av byggeområdet med maskiner

I løpet av uke 14 begynner entreprenør Backe med brønnboring sør for Askøyhallen på Myrane.

En plante som viser pollensesongen

Pollensesongen er i gang, og nå har vi en ny tjeneste som gir innbyggerne daglige oppdateringer om pollennivåene rundt om i kommunen.

Vei og fortau

I forbindelse med tidligere varslet sprengningsarbeid på fjellskjæringen, lengst nord i prosjektet, vil nå fortauet bli stengt for all ferdsel fra mandag 11. mars 2024.

Kart som viser ulike typer parkeringsplasser og hvor det er anleggsarbeid.

Som kjent foregår det en stor utbygging i Myrane. Dette vil utfordre parkeringsmuligheten i området for både de som jobber i området og besøkende.

Aktuelt

Et lite tre som vokser opp midt mellom mange mynter

Har du husket å søke på tilskuddsordningene for ditt lag/organisasjon?

Skilt Badeelven montert på renseanlegget

Informasjon om endring i tømmeplan for slamavskillere for abonnenter tilknyttet Badelven avløpsrenseanlegg

To barn som skriver i en bok

Det åpnes nå for å søke ny eller endre SFO-plass for skoleåret 2024/2025. SFO-året starter mandag 29. juli.

Illustrasjonsbilde: Kommunalt tilsyn med byggesaker

Det følger av plan- og bygningsloven at kommunen har plikt til å føre tilsyn, og videre at kommunen i den forbindelse skal utarbeide en strategi for tilsyn.  Strategien sier blant annet noe om målsetningene for kommunalt tilsyn og hvordan vi prioriterer ulovlighetsoppfølging. Vi har nå utarbeidet en strategi for tilsyn for 2024 og 2025.

  pdf Tilsynsstrategi (65 KB)

Illustrasjonsbilde: Barn leker i vann

1. januar 2024 trer det i kraft nye regler i plan- og bygningsloven. Disse omhandler blant annet overvannshåndtering i byggesaken og ny påleggshjemmel om overvann.

Back to top