Skip to main content
Sist oppdatert: 04. juni 2024
Opprettet dato: 24. mai 2024

Mer sortering med nye spann


Tomme søppelspann, med brunt lokk og med grått lokk
Du får flere spann til å sortere avfallet ditt, til det beste for miljøet (Foto: BIR).

I løpet av året blir det enklere å kildesortere hjemme. Alle husstandene på Askøy vil få to nye spann, ett til å sortere matavfall og ett for glass og metall, i tillegg til spannene for papir og restavfall. Plast sorterer du som tidligere, i sekk. Dette ble vedtatt av kommunestyret 23. mai. Kommunestyret vedtok også at det ikke lenger vil være inkluderte tømminger for restavfall i renovasjonsgebyret, samt at det vil bli dyrere å kaste restavfall på sikt.

Har du spørsmål om den nye kildesorteringen?

BIR har laget en ofte stilte spørsmål, med svar, som gjerne kan hjelpe deg.

Informasjon om bruk av de nye spannene, finner du på bir.no/MerSortering.

BIR informerer på denne siden om at dersom du allerede komposterer hjemme hele året, og derfor ikke kaster matavfall sammen med restavfallet, kan du si ifra at du ikke ønsker matavfallsspann ved å sende inn et skjema på nettsiden.

Viktig tiltak for å øke kildesorteringen

Analyser fra BIR viser at over halvparten av avfallet som kastes i restavfallet i dag skulle vært resirkulert, og det er viktig at disse ressursene ikke går til spille. Ordningen med utvidet hjemmehenting er også et resultat av nye nasjonale forskrifter, som setter føringer for hvordan kommunene skal legge til rette for å ivareta mer av ressursene.

Utvidet hjemmehenting er et virkemiddel for å oppnå høyere materialgjenvinning, som vil si at mer av avfallet benyttes som råstoff i ny produksjon. Dette er også grunnen til at det på sikt vil bli dyrere å tømme restavfallet ved at man må betale ekstra for hver gang man tømmer restavfallet. Tømminger av glass- og metallemballasje, papp- og papir, plastemballasje og matavfall vil du ikke betale noe ekstra for, og det vil være inkludert i renovasjonsgebyret.

Du varsles når nye spann kommer

BIR starter å dele ut de nye spannene, og distribusjonen vil pågå frem til utgangen av september.

Huseiere vil motta en SMS fra BIR når de har satt ut spann tilhørende din eiendom. Spannet plasseres der du vanligvis setter ut restavfallsspannet ditt til tømming. Det er viktig å trekke de nye spannene inn til eiendommen så snart som mulig og sjekke siden av spannet for riktig adresse.

Hva om jeg ikke har plass til flere spann?

I vår tids økende forbruk av ressurser er det nødvendig å bruke avfallet på nytt flere ganger. BIR har forståelse for at fire spann krever en del plass, men nasjonale forskriftsbestemmelser stiller krav til hjemmehenting av disse avfallstypene, som et tiltak for å øke gjenvinningen.

Tilrettelegging i borettslag

Samtidig med utdelingen av spann til de enkelte eiendommene, vil BIR også jobbe med å legge til rette for økt kildesortering av matavfall, og glass- og metallemballasje i borettslag og sameier. Dette skjer gjennom en egen dialogprosess med hvert enkelt boliglag.

Endrer hvor ofte restavfallet hentes

Det vil også komme endringer på hvor ofte restavfallet hentes til høsten, men inntil videre blir avfallet tømt som vanlig. Mer informasjon og detaljer om gebyrendringer og endret tømmefrekvens av restavfall, kommer etter sommeren og alle vil bli varslet om endringer i god tid.

Les mer på bir.no/MerSortering


Forfatter:
Dag Folkestad

Fant du det du lette etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?