Skip to main content
Sist oppdatert: 07. juni 2024
Opprettet dato: 07. juni 2024

Midlertidig omlegging av fylkesvei ved Myrane


Bilvei med en bil og veiarbeid
Følg skilting for det nye kjøremønsteret, både for kjørende og gående. Veien vil ledes inn og gå nærmere skoleområdet, mens hovedveien utbedres. (foto: Vestland fylke)

Fra og med 13. juni 2024 blir fylkesveien flyttet ved Kleppeveien. Det blir nytt kjøremønster, der trafikken vil gå gjennom den nye bussterminalen slik at arbeidet med utbedring av eksisterende fylkesvei kan begynne.

Gangfeltet vil tilpasses det nye kjøremønsteret.

Følg skiltene

Alle gående må følge skiltet rute for å komme seg til overgangsfelt som tar deg videre til blant annet Kleppestø barneskole og barnehagen, og bussholdeplass for å komme seg nordover.

Ikke kryss veien andre steder

Prosjektet ber om at omlegging, rute og situasjon blir respektert, og ønsker at ingen ferdes over trafikkert fylkesvei. Vakposter blir satt på stedet frem til omleggingsrute er respektert.

Arbeidet vil vare til høst/vinter 2024.

Se detaljert kart over området

Det er Vestland fylke som bygger om veiene i området. Endringer i kart og gangmønster finner du på prosjektsiden vlfk.no/myrane, under "driftsmeldingar i prosjektet".

Nødetater prioriteres

Vi setter liv og helse foran alt. Nødetater og renovasjon slipper alltid gjennom anleggsområdet vårt.

Anleggstrafikk skaper mer støy og støv. I samarbeid med entreprenør blir veien kostet og holdt ryddig underveis i anleggsperioden, og vi tar så mye hensyn som vi kan til enhver tid.


Forfatter:
Dag Folkestad

Fant du det du lette etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?