Kart som viser ulike typer parkeringsplasser og hvor det er anleggsarbeid.

Det skjer endringer i Myrane-området kontinuerlig. Det er derfor vikig at alle som ferdes i området følger med på skiltingen, enten man er kjørende eller gående. Kjør forsiktig, hold lav fart, det er mange gående i området.

Som kjent foregår det en stor utbygging i Myrane. Dette vil utfordre parkeringsmuligheten i området for både ansatte og besøkende, blant annet fordi flere av områdene som har vært åpne for parkering vil bli omgjort til regulert parkering. Parkeringsplassene vil også flyttes underveis som arbeidet pågår.

Parkering Myrane mars 2024

Bildetekst: Bildet viser parkeringsplasser i Myrane-området. Det er viktig å huske at alle parkeringsplasser er regulert, og du MÅ lese skiltene før du kjører inn, for å være sikker på om du har lov å parkere. Gule felt er vilkårsparkering. Her kan du stå maks 2 timer, før du må forlate parkeringsplassen, og kan ikke kjøre inn igjen før det har gått minmum 1 time. Alle parkeringsplasser kontrolleres av parkeringsvakter.

Kipo kultursal

Kipo kultursal, på Askøy videregående skole, åpnet i mars. Parkeringssituasjonen gjelder alle besøkende i området. Det er også muligheter for å parkere på Kleppestøkaien eller Holmedalen, og gå til Myrane.

Store endringer på vei og kryss

Skisse av hvordan veiene blir seende ut etter utbyggingDet blir store endringer i veiene rundt Myrane, blant annet rundkjøring (foto Vestland fylkeskommune).

Vestland fylke skal gjøre store endringer i området. Blant annet skal eksisterende avkjøringer stenges, det skal etableres ny rundkøyring til området, det kommer gang- og sykkelvei/fortau, ny bussholdeplass og ”kiss and ride” for skoler og idrettshall.

Les på skiltene

Vi ber deg lese godt på hva som står på skiltene ved de ulike parkeringsplassene i området. Her vil du få informasjon om hva som gjelder.

Noen steder vil det også komme parkering forbudt-skilt. Her er det lov med av- og påstigning, eller eventuelt av- og pålessing rundt barneskole/barnehage. Men du kan ikke stå parkert.

Vilkårsparkering (timeparkering)

Parkeringsplassen ved Helsetunet - Kleppestø sykehjem og Fenring legesenter/Askøy legevakt - har blitt gjort om til offentlig vilkårsparkering. Det betyr et parkeringsområde som er åpent for alle, men du kan maksimalt parkere i 2 timer. Deretter må du ut av parkeringsplassen, og kan ikke kjøre inn igjen før det har gått minimum 1 time.

Her er det om lag 45 plasser til sammen, inkludert noen handicap-plasser. Du registrerer tidspunktet du parkerer, enten ved å bruke Easypark sin app på telefonen, eller timehjul som klistres i vinduet på bilen. Står du mer enn 2 timer, vil du få parkeringsbot.

Det er ikke skiltgjenkjenning ved denne parkeringen. Det betyr at du må registrere parkeringen selv.

Dette kan gjøres på to måter:

  1. Du kan laste ned Easypark-app og registrere hvor lenge man skal parkere. Parkeringsplassen har kode "6029 - Helsetunet P-plass" i Easypark-appen.
  2. Du kan kjøpe en parkeringsskive, og still den på det klokkeslettet du parkerte. Denne kan kjøpes flere steder, blant annet Mekk Juvik, Clas Ohlson og Biltema. Parkerer du klokken 10.15, still pilen på rett klokkeslett, og så må du forlate området senest klokken 12.15. Parkeringsvakten vil da se klokkeslettet du har satt for når du parkerte..

Ofte stilte spørsmål

loading...
Hvor melder jeg inn at jeg ønsker parkering?

Ansatte i Askøy kommune må kontakte lederen sin for å sjekke om man oppfyller kriteriene for parkering. Hvis ikke må man finne alternativ parkering, blant annet på Kleppestø og i Holmedalen.

Har du fått parkeringsbot?

Hvis du mener det ikke er korrekt at du skal ha fått bot, gå inn på lenken under. Du bruker registreringsnummer på bilen og saksnummeret på boten for å logge inn.

Du må fylle inn navn og nummer, skrive en kort tekst om hvorfor du mener boten ikke skulle vert ilagt, og laste opp eventuell dokumentasjon. Til slutt klikker du på «Registrer» nederst til høyre:

Kan uniformerte kommunale biler parkere på alle parkeringer?

Hvis bilen som er parkert ikke er registret i parkeringssystemet, vil du få bot ved kontroll.

Kan jeg parkere en leie/lånebil en dag siden min bil er på verksted?

Om bilen som er parkert ikke er registret i parkeringssystemet vil du få bot ved kontroll. Kun biler som er registrert har lov å parkere.

Hvis jeg har ferie - kan jeg låne bort p-plassen til en kollega?

Hvis bilen som er parkert ikke er registret i parkeringssystemet, vil du få bot ved kontroll.

Hvordan får jeg tillatelse til å parkere lovlig?

Det er bare noen av de kommunale bilene som er knyttet til sektorer og avdelinger i Myrane-område som har fått tillatelse til å parkere.

Hvor parkere jeg hvis jeg skal i et møte?

Det er opprettet vilkårsparkering ved Helsetunet, her må man registrere seg i Easypark App, eller bruke parkeringshjulet å sette tidspunktet når man starter parkeringen. Her kan du parkere i maks 2 timer.

Er det mulig å parkere for å hente noen på skolen?

Hvis bilen som er parkert ikke er registret i parkeringssystemet vil du få bot ved kontroll.

Er det lov å parkere på de reserverte av og påstigningsplassene?

Disse plassene er forbeholdt henting og levering ved eksempelvis barnehage og skole. Overtredelse vil bli bøtelagt ved kontroll.

Kan jeg parkere om ettermiddagen?

Ja. Plassene er reservert innenfor normal arbeidstid. Etter arbeidstid kan du parkere ved blant annet Kleppestø ungdomsskole.

Dette gjelder ikke vilkårsparkeringen ved Kleppestø sykehjem, som har 2 timer maks parkering hele døgnet! Etter to timer må du flytte bilen ut av området, og kan ikke kjøre inn igjen på denne parkeringsplassen før etter minimum 1 time.

Les på skiltene før du parkerer.

Er det lov å parkere i helgene?

Ja. Parkeringsplassene er reservert innenfor normal arbeidstid, mandag-fredag.

Dette gjelder ikke vilkårsparkeringen ved Kleppestø sykehjem, som har 2 timer maks parkering hele døgnet! Etter to timer må du flytte bilen ut av området, og kan ikke kjøre inn igjen på denne parkeringsplassen før etter minimum 1 time.

Les på skiltene før du parkerer.

Kan jeg legge en lapp i vinduet som gir meg lov å parkere?

Det er kun biler som er registret i systemet som har tillatelse til å parkere på de reserverte plassene.

Hvor lenge kan jeg stå parkert på vilkårsparkeringen?

Det er maksgrense på 2 timer. I tillegg er det karenstid på 1 time før du igjen kan parkere ved parkeringen for nye 2 timer. Det betyr at du må kjøre ut av området, og kan ikke parkere på nytt før det har gått minimum 1 time.

Det hjelper altså ikke å bare flytte bilen til en annen ledig plass. Skal du stå lenger, parker på Kleppestø eller i Holmedalen.

Les på skiltene før du parkerer.

Hvor får jeg tak i parkeringshjul til bilen?

Disse kan kjøpes flere steder, blant annet Mekk Juvik, Biltema, Claes Olson.

Settes det opp ekstra busser fra Kleppestø om morgenen og ettermiddagen?

Nei, det er ikke ekstra turer. Se Skyss for når bussene går, og hvilke busser som passerer området.

Kan jeg parkere på vilkårsparkeringen ved sykehjemmet om ettermiddagen og i helgene?

Ja. Parkeringsplassen ved Helsetunet - Kleppestø sykehjem og Fenring legesenter/Askøy legevakt - har blitt gjort om til offentlig vilkårsparkering. Det betyr et parkeringsområde som er åpent for alle, men hvor du maksimalt kan parkere i 2 timer. Deretter må du ut av parkeringsplassen, og kan ikke kjøre inn igjen før det har gått minimum 1 time. Dette gjelder alle dager, hele døgnet.

Se på skiltene hvor vilkårsparkeringen gjelder. Du registrerer tidspunktet du parkerer, enten ved å bruke Easypark sin app på telefonen, eller timehjul som klistres i vinduet på bilen. Står du mer enn 2 timer, vil du få parkeringsbot.

Parkeringsvakter

Arbeidet med parkeringsreguleringen er godt i gang. Det er viktig at både de som arbeider på, og de som besøker, Myrane er lojale og respekterer at parkeringsplasser i flere soner er forbeholdt de med parkeringstillatelse. Dette gjelder de fleste steder, og i normal arbeidstid. Bergen parkering vil drifte parkeringen med administrasjon, skilting og håndheving av parkeringsreguleringen.

Værre før det blir bedre

Vi forstår det er mange spørsmål, og at reguleringen kan skape en del utfordringer. Det er likevel viktig å tenke på at dette er en fase vi må gjennom for at området på Myrane skal bli bedre. Noen ganger må det bli verre før det blir bedre. Det å legge om på sine etablerte vaner og legge en ny kabal i hverdag er ikke alltid lett. Det er vel også første gangen det blir innført parkeringskontroll på Askøy, så det er også noe som må gå seg til.

Prosjektet er politisk forankret og er en nødvendig del av den utbygging som er kommet i gang, og som framover utvikler seg videre.

Utbyggingsprosjektet er også levende og består av flere delprosjekter. Man vil derfor fra tid til annen å oppleve endringer, som flytting av parkering, skilting og endring av kjøremønster. Det er derfor ekstra viktig å slippe opp litt på gassen, være årvåken for skiltendinger og sette seg godt inn regler som kan endres.

Prosjektet vil vare i flere år, men vil til slutt gi Myrane området et fantastisk løft som vil komme barn, unge, voksne, eldre og ellers hele befolkningen til gode.

Har du fått parkeringsbot?

Hvis du mener det ikke er korrekt at du skal ha fått bot, gå inn på lenken under. Du bruker registreringsnummer på bilen og saksnummeret på boten for å logge inn.

Du må fylle inn navn og nummer, skrive en kort tekst om hvorfor du mener boten ikke skulle vert ilagt, og laste opp eventuell dokumentasjon. Til slutt klikker du på «Registrer» nederst til høyre:

Back to top