Skolefritidsordningen SFO

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi omsorg og tilsyn.

Åpningstider | Plasstyper og priser | 1. trinns SFO | Redusert foreldrebetaling | Lover, retningslinjer og vedtekter | Skoletilsynsordning | Ordensreglement | Kvalitetsplan

Søke SFO-plass | Endre eller si opp SFO-plass | Krav til søker | Klagemulighet

Retningslinjer, formål og ansvar for skolefritidsordningen

Back to top