Elevenes velferd

Ordensreglement | Skolehelsetjenesten | Leksehjelp

Foreslå din kandidat til kommunens antimobbepris | Forslagsfrist i år er 2. oktober

Informasjon om skolehelsetjenesten | Høyde, vekt og hørselstest | Vaksinering

Hvor mange dager kan du søke om? | Hvem kan innvilge permisjon? | Mer informasjon om permisjoner

Formålet med leksehjelp | Kommunens plikter

Foreldrene bestemmer | Kontaktopplysninger

Informasjon om ulykkesforsikring til skoleelever, barnehagebarn , fosterbarn og barn i besøkshjem

Ordens- og oppførselsreglement | IKT-reglement | Vedtekter for SFO

Back to top