Skolenes spesialtjenester

Spesialundervisning | Språkopplæring | Logopedi | PPT

Samiske elever i grunnskolen i Askøy kommune har rett til opplæring i samisk.

Avdelingens ansvarsområder | Våre arbeidsmetoder | Saksgang

Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.

Morsmålsopplæring | Forsterket norskopplæring | Tospråklig fagopplæring

Logopedenes arbeidsoppgaver | Hvordan henvise til logopedi

Back to top