Skolenes spesialtjenester

Spesialundervisning | Språkopplæring | Logopedi | PPT

Avdelingens ansvarsområder | Våre arbeidsmetoder | Saksgang

Elever som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning.

Morsmålsopplæring | Forsterket norskopplæring | Tospråklig fagopplæring

Logopedenes arbeidsoppgaver | Hvordan henvise til logopedi

Back to top