Særskilt språkopplæring i grunnskolen

Retten til særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring framkommer i Opplæringsloven §2.8. Særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring skal gis på den skolen du går på. Morsmålsopplæring kan gis på en annen skole.

 • Særskilt norskopplæring er en forsterket, tilpasset opplæring i norsk
 • Tospråklig fagopplæring er opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål
 • Morsmålsopplæring er opplæring i elevens eget morsmål

I Askøyskolen gir vi tospråklig fagopplæring.


Tilbud til nyankomne elever

Hva slags tilbud eleven får er avhengig av alder og skolebakgrunn.

 • 1. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen
 • 2.-4. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen eller i innføringsklassen på barnetrinnet
 • 5.-10. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen eller i innføringsklassen på barnetrinnet og ungdomstrinnet
 • Nyankomne elever skal kartlegges før det tas stilling til hvor de skal starte i askøyskolen

Innføringsklasser

 • Kleppestø barneskole har innføringsklasse for nyankomne elever på barnetrinnet
 • Kleppestø ungdomsskole har innføringsklasse for nyankomne elever på ungdomstrinnet
 • Innføringsklassene har aldersblanding 2 .- 7.trinn og 8. - 10.trinn
 • 1.klassingene starter direkte sammen med norskspråklige elever

 

Back to top