Om logopedtjenesten

Fagavdeling sektor skole har ansatt logopeder som gir et tilbud til grunnskoleelever.

Logopedene arbeider med vansker knyttet til uttale-, stemme-, svelge-, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale).

Logopedene jobber ut ifra to nivå:

1.       Logopedhjelp som lavterskeltilbud

Her brukes eget henvisningsskjema og hjelpen kan utøves i form av:

Direkte og/eller indirekte arbeid med barn samt veiledning til foreldre og ansatte i skole. Tilbudet forutsetter at treningsopplegg følges opp av foreldre og/eller ansatte i skolen mellom logopedtimene. 

Hjelpen gis i en kort periode eller flere ganger i løpet av året. Tilbudet vil variere avhengig av vansken til barnet

2.       Logoped som del av vedtak som spesialundervisning


Henvisning til logopedi

Både skole og foreldre kan henvise til logoped. I begge tilfeller skal saken drøftes i skolens ressursteam med grunnlag i informasjon fra hjemmet, kontaktlærer og evt spesialpedagog.


Kontaktopplysninger

Back to top