Om logopedtjenesten

Logopedene arbeider med vansker knyttet til uttale-, stemme-, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale).

Skole har ansatt logopeder som gir et tilbud til grunnskoleelever.

Logopedene tilbyr en kombinasjon av direkte trening og veiledning. Hjelpen gis i en kort periode eller flere ganger i løpet av skoleåret.


Henvisning til logopedi

Elever som trenger logopediske tjenester skal alltid ha henvisning fra skolens ressursteam med grunnlag i informasjon fra hjem, kontaktlærer, spesialpedagog og/eller etter en sakkyndig vurdering utarbeidet av PPT.


Kontaktopplysninger

Back to top