Om logopedtjenesten

Logopedene arbeider med vansker knyttet til uttale-, stemme-, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale) og afasi.

Skole har ansatt logopeder som gir et tilbud til grunnskoleelever og voksne brukere.

Logopedene tilbyr en kombinasjon av direkte trening og veiledning. Hjelpen gis i en kort periode eller flere ganger i løpet av skoleåret.


Henvisning til logopedi

  • Elever som trenger logopediske tjenester skal alltid ha henvisning fra skolens ressursteam med grunnlag i informasjon fra hjem, kontaktlærer, spesialpedagog og/eller etter en sakkyndig vurdering utarbeidet av PPT.
  • For voksne brukere vil tilbudet bygge på henvisning fra lege, eventuelt logopedrapport fra Helse Bergen og vurdering av utøvende logoped.

Kontaktopplysninger