Skolenes tjenester

Elevvurdering og eksamen | Starte eller bytte skole | Skole-hjem samarbeid | Voksenopplæringen | Kulturskolen | Videregående utdanning

Askøy videregående skole | Hop videregående skole

Et konsept hvor elevene på 9. og 10. trinn får prøve ut et yrke i bedrift.

Hvordan skole og hjem skal samarbeide for å bedre elevens faglige og sosiale utbytte

Bytte av skole utad og innad i kommunen | Allmenn informasjon til nye innbyggere | Klagemulighet

Eksamen | Prøver og kartlegging | Elevvurdering | Klage på karakterer

Back to top