Fagdag er et konsept hvor elevene på 9. og 10. trinn får prøve ut et yrke i bedrift.

Gjennom 'Fagdag i bedrift' samarbeider skolene med lokalt arbeidsliv slik at elever i ungdomsskolen får prøve ut et yrke eller et yrkesområde. Dette skal bidra til å gjøre elevene mer bevisste på egne evner og gi dem bedre grunnlag til å velge yrkesområde og videregående opplæring.


Hvorfor delta i fagdag i bedrift?

 • For å bidra positivt i arbeidet med å veilede ungdom i egen kommune / nærområde.
 • For å presentere våre yrker og vår bransje direkte til potensielle fremtidige rekrutteringskandidater.
 • For å være med å utvikle aktive, skapende og produktive mennesker med tro på at egne ressurser kan bidra i eget lokalsamfunn.
 • Være med å påvirke framtidige arbeidstakere og gi elevene i Askøyskolen praksisnær læring.
 • Være med å motivere elevene i skolehverdagen gjennom å knytte skole og arbeidsliv tettere sammen.

Hva skjer på en fagdag i bedrift?

 • Elevene får informasjon om yrket, utdanning, jobbmuligheter og foretrukne personlige egenskaper i yrket (informasjon).
 • Fagfolk demonstrerer og forklarer hvordan yrket utøves (demonstrasjon).
 • Elevene kan få utføre faglige oppgaver som karakteriserer yrket (utprøving). Aktivitetene som elevene får prøve, kan her legges opp som en løype med flere arbeidsstasjoner.

Tidsrammen er fra 09:00-14:00, men kan tilpasses bedriftens aktivitet.


Hvem er elevene som deltar på fagdag i bedrift?

Fra 5 til 30 elever, avhengig av bedriftens størrelse og egenart, fra 9. og 10. trinn (hver sin dag) fra alle de 4 ungdomsskolene på Askøy

 • Kleppestø ungdomsskole
 • Erdal ungdomsskole
 • Ravnanger ungdomsskole
 • Fauskanger barne- og ungdomsskule

Elevene må søke skriftlig og gi en begrunnelse på hvorfor de ønsker å delta på fagdag i en bestemt bedrift. Dette er en del av elevenes forarbeid.

På denne måten skal elevene lære å samle, vurdere og anvende informasjon om utdanning og arbeid, lære seg selv å kjenne og utvikle ferdigheter i å ta valg.

Det er skolenes oppgave å velge ut interesserte elever til bedriftene og følge med elevene der hvor det er behov for det.


Når skal fagdag i bedrift skje?

 • Oktober for elever på 10. trinn
 • April for elever på 9. trinn

Hvilke bedrifter kan være med?

'Fagdag i bedrift' er et samarbeid mellom kommunen og Askøy næringslivsforening (ANF). For at vi skal lykkes trenger vi hjelp fra lokale bedrifter.

Har dere mulighet til å arrangere en fagdag for elever på 9. og/eller 10. trinn ta kontakt med oss. Kontaktperson ved Skole er May Britt Dumben, tlf. 56 15 84 76


Nyttige lenker

For deg som vil vite mer om faget utdanningsvalg og yrkesveiledning i ungdomsskolen kan dere se på disse nettsidene:

Back to top