Fagdag er et konsept hvor elevene på 9. og 10. trinn får prøve ut et yrke i bedrift.

Se digital brosjyre om Fagdag i bedrift

Gjennom 'Fagdag i bedrift' samarbeider skolene med lokalt arbeidsliv slik at elever i ungdomsskolen får prøve ut et yrke eller et yrkesområde. Dette skal bidra til å gjøre elevene mer bevisste på egne evner og gi dem bedre grunnlag til å velge yrkesområde og videregående opplæring.

loading...
Hvorfor delta i fagdag i bedrift?
 • For å bidra positivt i arbeidet med å veilede ungdom i egen kommune / nærområde.
 • For å presentere våre yrker og vår bransje direkte til potensielle fremtidige rekrutteringskandidater.
 • For å være med å utvikle aktive, skapende og produktive mennesker med tro på at egne ressurser kan bidra i eget lokalsamfunn.
 • Være med å påvirke framtidige arbeidstakere og gi elevene i Askøyskolen praksisnær læring.
 • Være med å motivere elevene i skolehverdagen gjennom å knytte skole og arbeidsliv tettere sammen.
Hva skjer på en fagdag i bedrift?
 • Elevene får informasjon om yrket, utdanning, jobbmuligheter og foretrukne personlige egenskaper i yrket (informasjon).
 • Fagfolk demonstrerer og forklarer hvordan yrket utøves (demonstrasjon).
 • Elevene kan få utføre faglige oppgaver som karakteriserer yrket (utprøving). Aktivitetene som elevene får prøve, kan her legges opp som en løype med flere arbeidsstasjoner.

Tidsrammen er fra 09:00-14:00, men kan tilpasses bedriftens aktivitet.

Hvem er elevene som deltar på fagdag i bedrift?

Fra 5 til 30 elever, avhengig av bedriftens størrelse og egenart, fra 9. og 10. trinn (hver sin dag) fra alle de 4 ungdomsskolene på Askøy

 • Kleppestø ungdomsskole
 • Erdal ungdomsskole
 • Ravnanger ungdomsskole
 • Fauskanger barne- og ungdomsskule

Elevene må søke skriftlig og gi en begrunnelse på hvorfor de ønsker å delta på fagdag i en bestemt bedrift. Dette er en del av elevenes forarbeid.

På denne måten skal elevene lære å samle, vurdere og anvende informasjon om utdanning og arbeid, lære seg selv å kjenne og utvikle ferdigheter i å ta valg.

Det er skolenes oppgave å velge ut interesserte elever til bedriftene og følge med elevene der hvor det er behov for det.

Når skal fagdag i bedrift skje?
 • Oktober for elever på 10. trinn
 • April for elever på 9. trinn
Hvilke bedrifter kan være med?

For at vi skal lykkes trenger vi hjelp fra lokale bedrifter.

Har dere mulighet til å arrangere en fagdag for elever på 9. og/eller 10. trinn, ta kontakt med Skole.

Nyttige lenker

For deg som vil vite mer om faget utdanningsvalg og yrkesveiledning i ungdomsskolen kan dere se på disse nettsidene:

http://www.nho-ung.no/

Utprøving og hospitering i videregående skole


Lurer du på noe?

Kontaktperson ved Skole:

56 15 84 76

 

Back to top